Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

23 jun 2021

Retten på Bornholm

Fem personer frifundet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet

Fem venner og et barn var forsamlet i cafélokaler tilhørende to af de tiltalte. Caféen var ikke åben for offentligheden. Retten fandt, at der var tale om en privat forsamling, der var undtaget fra det dagældende forsamlingsforbud på 5 personer.

Sagsnumre: SS 339 - 343/2021

Sagerne kort fortalt

De tiltalte, der er venner, havde foretaget istandsættelses- og klargøringsarbejder på en café, der ejes af to af de tiltalte. Om aftenen samlede de tiltalte og et 6-årigt barn sig til medbragt mad i cafélokalerne. Caféen var lukket for offentligheden, og der var trukket for vinduerne.

Tiltalen angik overtrædelse af bestemmelser i bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, der på det tidspunkt havde et forsamlingsloft på 5 personer.

Alle de tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det ikke bevist, at caféen havde været åben, og retten fandt, at de tiltaltes, herunder caféejernes, og barnets samvær var et almindeligt samvær indenfor privatlivets rammer, og at samværet derfor måtte sidestilles med samvær på bopælen. Da samvær på bopælen var undtaget fra forsamlingsforbuddet, frifandt retten de tiltalte for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

Afgørelsesdato

Dommene blev afsagt af Retten på Bornholm den 23. juni 2021.

I dette link findes en anonymiseret udgave af en af de fem domme (SS 342/2021).