Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

28 jan 2022

Retten på Bornholm

Virksomhed dømt for overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen

Dom afsagt: 20. januar 2022

Virksomhed oplyste to kunder om at have bortvist en medarbejder på grund af strafbare forhold. Virksomheden blev idømt en bøde på 100.000 kr. for unødvendigt at have udleveret personoplysninger om et politianmeldt strafbart forhold.

Sagsnummer: SS 792/2021

Sagen kort fortalt

Tiltalen mod virksomheden angik overtrædelse af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR), idet virksomheden udover at oplyse to kunder om, at en medarbejder var blevet bortvist, også nærmere beskrev lovovertrædelsen, der var årsagen til bortvisningen af medarbejderen.

Virksomheden nægtede sig skyldig.

Anklageren påstod virksomheden idømt en bøde på 400.000 kr.

Retten fandt virksomheden skyldig i den rejste tiltale, og retten fastsatte straffen til en bøde på 100.000 kr., idet retten fandt, at der forelå visse formildende omstændigheder.

Virksomheden kan inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen er afsagt af Retten på Bornholm den 20. januar 2022.