Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

11 aug 2022

Retten på Bornholm

35-årig dømt for manddrab

Et nævningeting har idømt en 35-årig mand fra Rønne 12 års fængsel for manddrab i en sag om knivstikkeri

Rettens sagsnummer: SS 439/2022

Sagen kort fortalt

Den tiltalte var ifølge et anklageskrift tiltalt for at have begået manddrab efter straffelovens § 237 ved den 20. september 2021 ved sin lejlighed i Rønne at have dræbt en 46-årig med 12 knivstik med en tveægget kniv. Flere af knivstikkene ramte forurettede i halsen og i torsoen og medførte, at den forurettede afgik ved døden den 25. september 2022. Den tiltalte var endvidere tiltalt for overtrædelse af knivloven.

Den tiltalte påstod sig frifundet for manddrab på grund af nødværge, men erkendte at kunne have udøvet grov vold (straffelovens § 245) eller vold med døden til følge (straffelovens § 246, jf. § 245). Tiltalte erkendte overtrædelse af knivloven.

Dommens resultat

Samtlige nævninger og dommere fandt, at den tiltalte var skyldig i den rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens § 237 (manddrab) og for overtrædelse af knivloven.

Samtlige nævninger og dommere lagde vægt på, at den tiltalte for så vidt havde været berettiget til med magt at afværge et voldeligt angreb fra forurettede på trappeafsatsen mellem tiltaltes og forurettedes lejlighed, men samtlige nævninger og dommere lagde samtidig vægt på, at tiltaltes knivvold mod forurettede helt åbenbart gik langt ud over, hvad der kunne anses for forsvarligt for at afværge forurettedes udfald. Derfor og under indtryk af blandt andet antallet af knivstik og snit, som tiltalte tilføjede forurettede, og fordi flere knivstik i hals og torso var dybe, fandt samtlige nævninger og dommere, at tiltalte måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at forurettede ville dø som følge af knivstikkene. Samtlige nævninger og dommere fandt derfor, at tiltalte havde fornødent forsæt til at begå manddrab.  

Anklagerens påstand om straf var fængsel i 12 år, hvilket efter retspraksis er det faste udgangspunkt for manddrab.

Tiltaltes påstand om straf var fængsel i højest 10 år.

Blandt nævninger og dommere blev der afgivet 8 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 12 år. Der blev afgivet 4 stemmer for at fastsætte straffen til 10 år.

Straffen fastsattes derfor til 12 år.

I forbindelse med fastsættelse af straf i nævningesager i byretten har hver nævning 1 stemme og hver dommer 2 stemmer.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 10. august 2022.

Dommen er offentlig tilgængelig på www.domsdatabasen.dk og kan læses her