Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

24 mar 2023

Retten på Bornholm

40-årig idømt forvaring for voldtægt, vold og ulovlig tvang

Dom afsagt: 24. marts 2023

40-årig mand fra Rønne er ved et enigt nævningeting ved Retten på Bornholm idømt forvaring for flere tilfælde af voldtægt, vold og ulovlig tvang i kæresteforhold

Rettens sagsnummer: SS-105/2023

Sagen kort fortalt

Domfældte blev af samtlige nævninger og dommere fundet skyldig ved i perioden april til september 2021 i to tilfælde at have begået voldtægt, i to tilfælde at have begået vold og i et tilfælde at have begået ulovlig tvang mod sin daværende kæreste. Et flertal blandt nævningerne og alle dommere fandt endvidere tiltalte skyldig i to yderligere tilfælde af ulovlig tvang. Et mindretal blandt nævningerne fandt at sidstnævnte to forhold om ulovlig tvang i stedet måtte anses for vold.

Tiltalte blev således fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 216, stk. 1, jf. til dels stk. 3, jf. til dels § 225, § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1 og § 260, stk. 1, nr. 1.

Dommens resultat

Samtlige nævninger og dommere bestemte, at tiltalte idømmes forvaring, jf. straffelovens § 70, stk. 1 og 2.

Samtlige nævninger og dommere lagde vægt på retslægelige udtalelser om, at tiltalte udgør nærliggende og væsentlig fare for andres liv, legeme og helbred, og at forvaring derfor må antages at være nødvendig for at imødegå denne fare. Endvidere lagdes vægt på både karakteren af de begåede voldtægter og volds- og voldtægtsforholdenes karakter, herunder, at tiltalte tidligere er straffet gentagne gange for personfarlig kriminalitet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 24. marts 2023.