Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

18 apr 2023

Retten på Bornholm

Dom i sag om røveri af pistol og overtrædelse af våbenlovgivningen

Dom afsagt: 18. april 2023

Seks mænd i alderen 17 til 22 år var tiltalt for røveri af en halvautomatisk pistol med tilhørende magasiner m.m. To af de tiltalte var også tiltalt for at have besiddet og transporteret pistolen.

 

Sagsnummer: SS-37/2023

Sagen kort fortalt

Seks mænd i alderen 17 til 22 år var tiltalt for væbnet røveri af en halvautomatisk pistol af mærket Glock med tilhørende magasiner m.m. på en privatadresse i Rønne. To af de tiltalte var også tiltalt for under skærpende omstændigheder at have besiddet og transporteret pistolen bort fra privatadressen og blandt andet nedgravet den på et offentligt tilgængeligt skovareal i Rønne.

Der var rejst tiltale efter bestemmelsen om røveri i straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, samt straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, om besiddelse af skydevåben under skærpende omstændigheder.

Anklagemyndigheden påstod alle tiltalte idømt fængselsstraffe og påstod en 17-årig, en 19-årig og en 21-årig blandt de tiltalte udvist.

De tiltalte nægtede sig skyldig og påstod frifindelse for påstanden om udvisning.

Dommens resultat

Samtlige tiltalte blev fundet skyldige i røveriet, og to af de tiltalte blev herudover fundet skyldige i at have overtrådt våbenlovgivningen under skærpende omstændigheder.

De to tiltalte, der blev fundet skyldige i både væbnet røveri og overtrædelse af våbenlovgivningen, blev idømt fængsel i 3 år.

De øvrige tiltalte blev fundet skyldige i væbnet røveri, og idømt fængsel i henholdsvis 1 år og 4 måneder, 10 måneder, 9 måneder og 8 måneder. Forskellene i straffene til disse fire tiltalte skyldtes blandt andet forskelle i de tiltaltes deltagelse i røveriet, enkelte tiltaltes reststraffe fra tidligere domme, og at en af de tiltalte er mindreårig. 

Tre tiltalte blev meddelt en advarsel om udvisning.

Sagen blev behandlet med domsmænd, og dommerne var enige om dommens resultat.

Den mindreårige tiltalte modtog dommen. De øvrige tiltalte og anklagemyndigheden kan inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 18. april 2023.

Dommen vil inden længe blive tilgængelig i Domsdatabasen (www.domsdatabasen.dk)