Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

Retten på Bornholm

Rettens medarbejdere og afdelinger

Retten på Bornholm har pr. 1. februar 2020 23 medarbejdere, herunder to dommere, hvor den ene dommer tillige er rettens præsident, samt to dommerfuldmægtige. Rettens jurister deltager alle i større eller mindre omfang i behandlingen af retssager. Retten har endvidere en akademisk uddannet administrationsansvarlig medarbejder (chefkonsulent), et antal kontoruddannede medarbejdere, en kontorelev og en retsbetjent. Til retten er endvidere knyttet to stævningsmænd, der for et honorar pr. sag forkynder (afleverer) indkaldelser eller andre vigtige dokumenter for borgere, når det ikke kan ske digitalt.  

Afdelingerne

Familieretten og retsafdelingen (familieretslige sager, civile sager og straffesager) samt fogedretten, skifteretten og notarialkontoret ledes af en kontoruddannet afdelingsleder sammen med rettens jurister. Rettens administration varetages af retspræsidenten og chefkonsulenten.

Driftsenheden for den kommende nationale domsdatabase er placeret ved Retten på Bornholm. Forberedelserne til udviklingen og idriftsættelsen af domsdatabasen er i fuld gang og har foreløbigt resulteret i ansættelsen af otte kontoruddannede medarbejdere.

Sidst opdateret: 28. september 2022