Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

Retten på Bornholm

Her kan du se de aktuelle ekspeditions- og berammelsestider for forskellige typer sager ved Retten på Bornholm.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.

Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten på Bornholm.

Straffesager
 • Straffesager: Berammelsestid 3-4 uger
Civil- og familieretlige sager
 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 2-3 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 3-4 uger
 • Tvangsfuldbyrdelse - samvær: 1-2 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: Ca. 4 uger
  • 1 dags varighed: Ca. 6 uger
  • Forældreansvarssager: Ca. 4 uger
Dødsboer 
 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 2 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 1 uge efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 1 uge efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson
Insolvenssager
 • Gældssanering: Berammelsestid 1-2 uger
 • Konkurs: Berammelsestid 3 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 1-2 uger

 

Fogedsager 

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 2 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato. Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 3 uger. 

Berammelsestider for andre sager i fogedretten

 • Udsættelse af lejemål: Berammelsestid 4 uger
 • Tvangsauktioner: Berammelsestid 8-10 uger
 • Betalingspåkrav: Sagsbehandlingstid 4 uger

Sidst opdateret: 03. august 2023