Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

Retten på Bornholm

Hver måned lægges statistik op for rettens modtagne sager. Statistikken viser indeværende år sammenlignet med året før.

Januar

Statistik  31.01.2021

2021

2020

 

 

 

Fogedret

 

 

Fogedsager

90

178

heraf betalingspåkrav

28

51

Gns. Sagsbehandlingstid

32

24

Tvangsauktioner over fast ejendom

18

21

Skifteret

 

 

Dødsboer

62

62

Modtagne gældssaneringssager

3

5

Gennemførte gældssaneringssager

1

1

Konkursbegæringer

6

0

Opløsningssager

1

1

Bodelingssager

 

0

Rekonstruktion

0

0

Skiftesager i alt

72

68

 

 

 

Civile sager

22

19

Heraf småsager

3

3

Straffesager

52

113

Heraf bødesager

14

61

     

 

 

 

Notarialforretninger

44

55

 

Sagstilgangen i januar 2021 har navnlig på fogedsagsområdet været præget af nedlukningen hos flere aktører, som retten sædvanligvis modtager fogedsager fra. Dette billede genkendes fra sagstilgangen under nedlukningen i foråret 2020.

 

Halveringen i januar 2021 af antallet af modtagne straffesager i forhold til januar 2020 skyldes særligt færre modtagne bødesager. Mange bødesager angår sædvanligvis lovovertrædelser i trafikken, og den mindre samfundsaktivitet som følge af corona/covid19-restriktioner kan indebære, at borgerne færdes mindre i trafikken og dermed forårsager færre færdselslovsovertrædelser. Det hører dog også med til billedet, at retten i januar 2020 modtog betydeligt flere straffesager end i tidligere år. Således modtog retten i 2019 71 straffesager og i 2018 88 straffesager.  

Februar

     
Pr. 1.3-28.2 1.3.20-28.2.21 1.3.19-29.2.20  

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

1384

1811

 

heraf betalingspåkrav

410

492

 

Gns. Sagsbehandlingstid

31

25

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

46

56

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

581

630

 

Modtagne gældssaneringssager

33

46

 

Gennemførte gældssaneringssager

16

15

 

Konkursbegæringer

21

35

 

Opløsningssager

22

24

 

Bodelingssager

1

6

 

Rekonstruktion

0

1

 

Skiftesager i alt

658

742

 

 

 

 

 

Civile sager

251

223

 

Heraf småsager

69

67

 

Straffesager

846

1112

 

Heraf bødesager

373

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarialforretninger

546

505

 

 

Denne månedsstatistik og kommende månedsstatistikker vil blive opgjort i 12-måneders ”rul”. Således vil statistikken vise en opgørelse over modtagne sager i den forløbne 12-måneders periode samt en statistik for en tilsvarende forudgående periode, eksempelvis perioden marts 2020 til februar 2021 og perioden marts 2019 til februar 2020.  Sådan statistik vil blandt andet udjævne tilfældige månedlige udsving og dermed give en bedre indikation af sagsudviklingen, også på mindre sagstyper.

Den aktuelle statistik omfatter modtagne sager i perioden marts 2020 til februar 2021 og perioden marts 2019 til februar 2020. Statistikken giver således mulighed for at sammenligne et tilnærmelsesvist helt ”corona-år” med et år uden en corona-epidemi i samfundet.

Marts

Modtagne sager pr. 31.03 2021

Statistik

2021

2020

 

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

345

463

 

heraf betalingspåkrav

103

129

 

Gns. Sagsbehandlingstid

27

26

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

21

23

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

147

171

 

Modtagne gældssaneringssager

9

14

 

Gennemførte gældssaneringssager

6

2

 

Konkursbegæringer

9

4

 

Opløsningssager

3

3

 

Bodelingssager

2

0

 

Rekonstruktion

0

0

 

Skiftesager i alt

170

192

 

 

 

 

 

Civile sager

56

63

 

Heraf småsager

9

6

 

Straffesager

208

240

 

Heraf bødesager

102

119

 
       
       

Notarialforretninger

142

128

 

Statistikken for modtagne sager i januar – marts (1. kvartal) i 2021 viser i forhold til samme kvartal i 2020 et fald særligt i modtagne fogedsager, dødsboer og straffesager, men en stigning i eksempelvis notarialforretninger (navnlig testamenter og fremtidsfuldmagter). 1. kvartal i 2021 kan betegnes som et ”fuldt corona-kvartal” i modsætning til i 2020, hvor corona-epidemien først for alvor satte sit aftryk i samfundsaktiviteten den 11. marts og frem.

 

April

Modtagne sager pr. 30.04.2021

 

 

Statistik

2021

2020

 2019

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

427

591

 

heraf betalingspåkrav

125

169

 

Gns. Sagsbehandlingstid

27

27

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

24

24

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

192

227

 219

Modtagne gældssaneringssager

10

19

 

Gennemførte gældssaneringssager

6

2

 

Konkursbegæringer

13

6

 

Opløsningssager

3

3

 

Bodelingssager

2

0

 

Separate tvister

1

0

 

Skiftesager i alt

221

255

 

 

 

 

 

Civile- og  familieretssager

71

47

 

Heraf småsager

13

12

 

Straffesager

248

280

 

Heraf bødesager

118

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarialforretninger

184

142

 

Statistikken for modtagne sager i de første 4 måneder af 2021 bærer fortsat præg af udsving på særligt antallet af modtagne fogedsager, dødsboer, straffesager og civile- og familieretssager, når man sammenligner med samme periode i 2020. Faldet i modtagne fogedsager følger det fald, der allerede indfandt sig i foråret 2020 i forbindelse med den første nedlukning af samfundet som følge af coronapandemien. Faldet i antallet af modtagne dødsboer skal ses i lyset af, at tilgangen af dødsboer allerede op til 2020 var særligt højt, navnlig som følge af alders- og generationssammensætningen på Bornholm. Faldet i antallet af modtagne straffesager kan tilskrives blandt andet den langvarige nedlukning af nattelivet og en generelt mindre samfundsaktivitet under coronapandemien.

Maj

Modtagne sager pr. 31.05.2021

Statistik

2021

2020

 

 

 

Fogedret

 

 

Fogedsager

498

700

heraf betalingspåkrav

139

201

Gns. Sagsbehandlingstid

27

33

Tvangsauktioner over fast ejendom

24

27

Skifteret

 

 

Dødsboer

237

265

Modtagne gældssaneringssager

12

24

Gennemførte gældssaneringssager

7

3

Konkursbegæringer

16

8

Opløsningssager

3

3

Bodelingssager

2

0

Separate tvister

1

0

Skiftesager i alt

271

300

 

 

 

Civile sager

84

106

Heraf småsager

14

26

Straffesager

366

355

Heraf bødesager

180

156

 

 

 

 

 

 

Notarialforretninger

239

213

Statistikken for modtagne sager i januar til maj i 2021 bærer fortsat præg af udsving på særligt antallet af modtagne fogedsager, dødsboer og civile- og familieretssager, når man sammenligner med samme periode i 2020. Faldet i modtagne fogedsager følger det fald, der allerede indfandt sig i foråret 2020 i forbindelse med den første nedlukning af samfundet som følge af coronapandemien. Faldet i antallet af modtagne anmodninger om gældssanering og stigningen i antallet af gennemførte gældssaneringer kan ikke sammenlignes på månedsbasis, eftersom behandlingen af en gældssaneringssag sædvanligvis varer 5-6 måneder. Retten oplever fortsat en stigning i antallet af notarforretninger. Stigningen skyldes navnlig en øget interesse for at oprette testamenter og fremtidsfuldmagter.

Næste månedsstatistik offentliggøres i august 2021.

JuniJuli

Sager modtaget ved retten pr. 31. juli 2020 (2019 tal i parantes )

 

Statistik

2020

2019

 

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

924

1089

 

heraf betalingspåkrav

264

289

 

Gns. Sagsbehandlingstid

33

26

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

32

50

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

358

358

 

Modtagne gældssaneringssager

25

25

 

Gennemførte gældssaneringssager

8

8

 

Konkursbegæringer

11

33

 

Opløsningssager

4

16

 

Bodelingssager

0

4

 

Rekonstruktion

0

0

 

Skiftesager i alt

398

436

 

 

 

 

 

Civile sager

138

131

 

Heraf småsager

33

50

 

Straffesager

527

507

 

Heraf bødesager

253

205

 

 

 

 

 

Notarialforretninger

308

313

 

Når bortses fra sagstyper, der udspringer af borgere og virksomheders manglende betalingsevne eller betalingsvilje (fogedsager, tvangsauktioner, konkursbegæringer og opløsningssager) har retten i de første 7 måneder af 2020 modtaget stort set samme antal sager som i samme periode i 2019. Hvorvidt sagsnedgangen i førstnævnte konjunkturafhængige sagstyper beror på corona-hjælpepakker eller andre ”likviditetsindsprøjtninger” i samfundsøkonomien, må tiden vise.

August

Sager modtaget ved retten pr. 31 august 2020 (2019 tal i parantes)

 

Statistik

2020

2019

 

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

1053

1236

 

heraf betalingspåkrav

295

327

 

Gns. Sagsbehandlingstid

32

26

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

33

53

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

390

403

 

Modtagne gældssaneringssager

31

27

 

Gennemførte gældssaneringssager

9

10

 

Konkursbegæringer

11

34

 

Opløsningssager

5

28

 

Bodelingssager

0

4

 

Rekonstruktion

0

0

 

Skiftesager i alt

437

496

 

 

 

 

 

Civile sager

151

147

 

Heraf småsager

35

56

 

Straffesager

607

665

 

Heraf bødesager

281

313

 
       

 

 

 

 

Notarialforretninger

351

345

 

 

I årets første 8 måneder kan retten konstatere en sagsnedgang i særligt konjunkturafhængige sagstyper (fogedsager, tvangsauktioner, konkursbegæringer og opløsningssager). Hvorvidt denne nedgang skyldes corona-hjælpepakker eller andre ”likviditetsindsprøjtninger” i samfundsøkonomien, må tiden vise. I samme periode er antallet af modtagne dødsboer en anelse mindre end i samme periode i 2019. Antallet er dog fortsat højt i forhold til landsgennemsnittet for en befolkning af Bornholms størrelse. Det forholdsvis høje antal dødsboer skyldes hovedsageligt alderssammensætningen af den bornholmske befolkning.

September

Statistik

2020

2019

2018

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

1178

1383

 

heraf betalingspåkrav

327

368

 

Gns. Sagsbehandlingstid

31

26

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

37

55

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

442

459

453

Modtagne gældssaneringssager

35

31

 

Gennemførte gældssaneringssager

10

13

 

Konkursbegæringer og rekonstruktion

12

35

 

Opløsningssager

5

28

 

Bodelingssager

0

4

 

Skiftesager i alt

494

557

 

 

 

 

 

Civile sager

165

158

 

Heraf småsager

39

56

 

Straffesager

670

740

673

Heraf bødesager

303

349

 

 

 

 

 

Notarialforretninger

408

388

 

I de første tre kvartaler af 2020 kan retten konstatere en sagsnedgang i særligt konjunkturafhængige sagstyper (fogedsager, tvangsauktioner, konkursbegæringer og opløsningssager). Sagsnedgangen er dog aftaget i forhold til årets forudgående månedsstatistikker. Antallet af modtagne dødsboer er fortsat en anelse mindre end i samme periode i både 2019 og 2018. Antallet af modtagne straffesager er på niveau med samme periode i 2018.

 

Oktober

 

Statistik

2020

2019

2018

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

1293

1560

 

heraf betalingspåkrav

366

416

 

Gns. Sagsbehandlingstid

31

26

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

47

56

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

490

521

 

Modtagne gældssaneringssager

38

37

 

Gennemførte gældssaneringssager

11

15

 

Konkursbegæringer

13

37

 

Opløsningssager

12

31

 

Bodelingssager

1

5

 

Rekonstruktion

0

0

 

Skiftesager i alt

554

631

498

 

 

 

 

Civile sager

183

179

 

Heraf småsager

43

62

 

Straffesager

781

862

781

Heraf bødesager

379

349

 
       

 

 

 

 

Notarialforretninger

458

431

 

 

Tidligere måneders sagsnedgang i særligt konjunkturafhængige sagstyper (fogedsager, tvangsauktioner, konkursbegæringer og opløsningssager) kan fortsat aflæses af den samlede statistik for januar til oktober. Sagsnedgangen er dog aftaget på antallet af modtagne anmodninger om tvangsauktioner, og for så vidt angår antallet af modtagne gældssaneringssager, er tidligere måneders sagsnedgang helt udlignet i forhold til 2019. Antallet af modtagne dødsboer er fortsat mindre end i samme periode i 2019 og tilnærmelsesvis på niveau med samme periode i 2018. Antallet af modtagne straffesager er helt på niveau med samme periode i 2018

November

Statistik

2020

2019

 2018

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

1420

1704

 

heraf betalingspåkrav

409

463

 

Gns. Sagsbehandlingstid

30

25

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

48

62

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

527

563

 

Modtagne gældssaneringssager

41

41

 

Gennemførte gældssaneringssager

11

15

 

Konkursbegæringer

13

38

 

Opløsningssager

22

31

 

Bodelingssager

1

6

 

Rekonstruktion

0

1

 

Skiftesager i alt

604

680

 

 

 

 

 

Civile sager

239

200

 

Heraf småsager

68

65

 

Straffesager

882

1010

897

Heraf bødesager

427

497

 

 

 

 

 

Notarforretninger

499

464

 

Månedsstatistikken for november bekræfter forårets, sommerens og efterårets tendens med færre modtagne konjunkturfølsomme sager (fogedsager, tvangsauktioner, konkurser og opløsningssager) i 2020 i forhold til 2019. Antallet af straffesager er på tilnærmelsesvis samme niveau som i 2018. Derimod ses en mærkbar stigning i antallet af modtagne civile sager og notarforretninger.

 

December

Statistik

2020

2019

2018

 

 

 

 

Fogedret

 

 

 

Fogedsager

1531

1825

 

heraf betalingspåkrav

438

492

 

Gns. Sagsbehandlingstid

30

25

 

Tvangsauktioner over fast ejendom

50

64

 

Skifteret

 

 

 

Dødsboer

585

622

585

Modtagne gældssaneringssager

42

43

 

Gennemførte gældssaneringssager

14

18

 

Konkursbegæringer

14

41

 

Opløsningssager

22

31

 

Bodelingssager

1

7

 

Rekonstruktion

0

1

 

Skiftesager i alt

664

745

 

 

 

 

 

Civile sager

252

226

 

Heraf småsager

71

74

 

Straffesager

919

1067

933

Heraf bødesager

432

511

 
     

 

 

 

 

 

Notarialforretninger

559

505

 

2020 har budt på et fald i konjunkturfølsomme sager såsom fogedsager, tvangsauktioner, konkursbegæringer og opløsningssager. Formentlig vil 2021 vise, hvorvidt faldet er udtryk for en længerevarende tendens, eller om faldet begrænser sig til 2020 og skyldes hjælpepakker og lignende, som en række brancher og virksomheder har haft mulighed for at benytte i 2020.   

Antallet af dødsboer er i 2020 på nøjagtigt samme niveau som i 2018, nemlig 585 dødsboer. Tallet er fortsat – og traditionelt - højt for en befolkningsstørrelse som Bornholms, men skyldes alderssammensætningen af den bornholmske befolkning.

Antallet af modtagne straffesager er stort set på niveau med 2018. Faldet i forhold til 2019 skyldes for en stor del et fald i antallet af modtagne bødesager.

Antallet af modtagne civile sager og antallet af notarialforretninger er begge steget med ca. 10 %.

Sidst opdateret: 08. juni 2021