Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

Retten på Bornholm

Retten på Bornholm vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning.

Visse forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Endvidere findes der fortegnelser over retskredsens professionelle samarbejdsparter.

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Nedenfor følger en liste over advokater i retskredsen, der kan yde retshjælp i medfør af bekendtgørelse nr. 1140 af 13. december 2002 om offentlig retshjælp ved advokater. 
 
Advokat Morten Hartelius:
Snellemark 51, 3700 Rønne (tlf. 56 95 17 04)

Advokat Rikke Solberg Bruun:
Store Torvegade 15a, 2 sal . 3700 Rønne (tlf. 56 95 25 00)

Advokat Peter Paldan Sørensen:
Sdr. Hammer 2, 1, 3730 Nexø (tlf. 56 49 11 40)
St. Torv 11, 1, 3700 Rønne (tlf. 56 91 11 40)

Advokat Ulrik Due Madsen:
Sdr. Hammer 2, 1, 3730 Nexø (tlf. 56 49 11 40)
St. Torv 11, 1, 3700 Rønne (tlf. 56 91 11 40)

Advokat Pernille Munch:
Krystalgade 1, 3700 Rønne (tlf. 56 95 10 85)

Advokat Camilla Boss:
Krystalgade 1, 3700 Rønne (tlf. 56 95 10 85)

Advokat Frederikke Hjort Nisbeth:
Krystalgade 1, 3700 Rønne (tlf. 56 95 10 85)

Advokat Louise Sohrbeck Milthers
Søgade 20, 4100 Ringsted (tlf. 58 58 16 90)

 

 

Advokatvagten

Landets godt 80 advokatvagter er samlet på en ny hjemmeside, der skal gøre det lettere for borgerne at finde vej til gratis advokatrådgivning.

Advokatvagten er repræsenteret flere end 80 steder i Danmark, og nu er det blevet lettere for borgerne at finde frem til den nærmeste juridiske skadestue med gratis mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål.

Hjemmesiden er den nye fælles indgang til advokatvagterne, som er bemandet af lokale advokater, der stiller sig gratis til rådighed.

Typisk vil rådgivningen sætte borgeren i stand til at vurdere, om et krav er berettiget og af juridisk karakter. Rådgivningen omfatter ikke bare de juridiske spørgsmål, men også de praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre med en sag.

Advokatvagtens hjemmeside

 

Advokatvagterne modtager årligt flere end 20.000 henvendelser fra borgere og har sædvanligvis til huse på biblioteker, i domhuse og i få tilfælde hos en praktiserende advokat.

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 8844 2110.

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00
Læs mere på Telefonretshjælpens hjemmeside

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten på Bornholm give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten på Bornholm, Familie- og civilretten. 
Mail: ret.bor@domstol.dk

Tlf. 9968 8305

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan også læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Økonomi- og gældsrådgivningen på Bornholm

Økonomi- og gældsrådgivningen på Bornholm er åben for alle, der har brug for hjælp til at få et overblik over eller afklaring vedr. deres økonomi, og man kan kontakte Økonomi- og gældsrådgivningen på Bornholm på mail: mail@bornbudget.dk

Man kan også rette telefonisk henvendelse til rådgivningen

tirsdage i lige uger

onsdage i ulige uger

  1. 16.00 - 18.00.

Eller indtale en besked på 26196701.

Når man har henvendt sig på mail eller telefon, vil man blive kontaktet af en rådgiver, som aftaler en tid for konsultation i rådgivningen. 

Rådgivningen har tillige denne hjemmeside :  http://www.bornbudget.dk/

Professionelle samarbejdsparter

Advokater i Bornholms retskreds

Nedenfor følger en liste over advokater i retskredsen. 

Hvis en advokat er beneficeret betyder det, at advokaten uden videre  kan beskikkes som forsvarer for en tiltalt under en straffesag.

 

Advokat Peter Paldan Sørensen (beneficeret):

Sdr. Hammer 2, 1, 3730 Nexø
telefon 56 49 11 40

St. Torv 11, 1, 3700 Rønne
telefon 56 91 11 40

Advokat Ulrik Due Madsen:

Sdr. Hammer 2, 1, 3730 Nexø
telefon 56 49 11 40

St. Torv 11, 1, 3700 Rønne
telefon 56 91 11 40


Advokat Rikke Solberg Bruun (beneficeret):

Store Torvegade 15a, 2.sal 3700 Rønne
telefon 56 95 25 00

 

Advokat Morten Hartelius (beneficeret):

Snellemark 51, 3700 Rønne
telefon 56 95 17 04

 

Advokat Pernille Munch: (beneficeret)

Krystalgade 1, 3700 Rønne
telefon 56951085

 

Advokat Camilla Boss:

Krystalgade 1, 3700 Rønne
telefon 56951085

 

Advokat Frederikke Hjort Nisbeth:

Krystalgade 1, 3700 Rønne
telefon 56951085

 

Advokat Louise Sohrbeck Milthers: (beneficeret)

Søgade 20, 4100 Ringsted
telefon 58581690

 

Autoriserede bobestyrere i Bornholms retskreds

Her kan du se hvilke advokater, der er autoriserede som bobestyrere ved Retten på Bornholm:

 

Advokat Peter Paldan Sørensen:

Sdr. Hammer 2, 1, 3730 Nexø

telefon 56 49 11 40

samt

St. Torv 11, 1, 3700 Rønne

telefon 56 91 11 40

 

Advokat Rikke Solberg Bruun:

Store Torvegade 15a, 2.sal  3700 Rønne

telefon 56 95 25 00

 

Advokat Pernille Munch:

Krystalgade 1, 3700 Rønne

telefon 56951085

 

Her kan du finde en tjekliste for en autoriseret bobestyrers indledende møde

Autoriserede bobehandlere i Bornholms retskreds

Her kan du se hvilke advokater, der er autoriserede som bobehandlere ved Retten på Bornholm:

 

Advokat Peter Paldan Sørensen:

Sdr. Hammer 2, 1, 3730 Nexø

telefon 56 49 11 40

 

St. Torv 11, 1, 3700 Rønne

telefon 56 91 11 40

 

Advokat Rikke Solberg Bruun:

Store Torvegade 15a, 2.sal 3700 Rønne

telefon 56 95 25 00

 

Advokat Morten Hartelius:

Snellemark 51, 3700 Rønne

telefon 56 95 17 04

 

Boligdommere - Bornholms retskreds

 

 

 

LEJERE:

Navn:

 

Indstillet af:

Jakob Kristian Boeck Lindberg

Danmarks Lejerforeninger

Henriette Grage

Lejernes Landsorganisation

Søren Sylvan Müller

Lejernes Landsorganisation

Ulrik Due Madsen

Lejernes Landsorganisation

Patrizia Martinelli

Erhvervslejernes Landsorganisation

Ejner Bækgaard

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

UDLEJERE:

Navn:

 

Indstillet af:

Torben Joconde

BL Danmarks Almene Boliger

Ebbe Frank

BL Danmarks Almene Boliger

Kenneth Mortensen

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

Jan Rasch-Andersen

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

Casper Zelmer

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

Familieretshuset

Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie.

Familieretshuset har opgaver inden for følgende hovedområder:

  • Adoption
  • Bidrag
  • Faderskab og medmoderskab
  • Forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Navne
  • Prøvelse af ægteskabsbetingelser
  • Separation og skilsmisse
  • Værgemål

Gå til Familieretshuset

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen er en enhedsforsorg under Justitsministeriet. Kriminalforsorgen består af en lukket del (fængsler) og af den frie Kriminalforsorg.
 
Den frie Kriminalforsorg har afdelinger placeret i samtlige landets amter. Afdelingernes arbejdsområde er udfærdigelse af personundersøgelser, tilsyn med tiltalefritagne, betinget dømte, herunder med vilkår om samfundstjeneste og prøveløsladte, tilsyn med psykisk syge kriminelle, betinget benådede og tilsyn med personer, der er idømt frihedsstraf på grund af spirituskørsel og som har fået udsættelse med afsoning.
 
Når en person bliver indkaldt til afsoning, kan vedkommende rette henvendelse til den lokale afdeling af den frie Kriminalforsorg, såfremt vedkommende ønsker råd og vejledning med hensyn til ændring af afsoningstidspunkt og eventuelt afsoningssted.
 
Såfremt en person under 18 år bliver idømt frihedsstraf, vil Direktoratet for Kriminalforsorgen rette henvendelse til den frie Kriminalforsorg og bede om, at det undersøges, om der er mulighed for et alternativt afsoningssted. Den samme mulighed har frihedsdømte personer med særlige behandlingsbehov.

Gå til Kriminalforsorgen

Politiet

Den, der sigtes for en lovovertrædelse, som kan medføre frihedsstraf, får vejledning af politiet om muligheden for at få beskikket en advokat som forsvarer. Hvis den pågældende bliver dømt, skal vedkommende selv betale salæret (honoraret) til advokaten.
 
Forurettede i visse volds- og sædelighedssager har krav på at få beskikket en advokat til at hjælpe sig eller har i hvert fald mulighed for at anmode retten om det. Politiet vejleder de pågældende om dette.
 
Også andre forurettede, der har brug for advokatbistand til at opgøre deres erstatningskrav, og hvis indtægt ikke overstiger de grænser, der er nævnt under offentlig retshjælp, har mulighed for at bede retten om at få beskikket en advokat.
 
Er der sket personskade, og skyldes dette en overtrædelse af straffeloven, vil den forurettede kunne få erstatning fra staten. Det er en betingelse, at den pågældende uden unødigt ophold anmelder lovovertrædelsen til politiet, og at vedkommende under en eventuel straffesag kræver erstatning af den, der har forvoldt skaden. Politiet vejleder om ordningen og udleverer ansøgningsblanketter til Nævnet vedrørende Erstatning til Ofre for Forbrydelser.

Gå til politiet

Sidst opdateret: 01. maj 2024