Gå til sidens indhold

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret

Her kan du læse om, hvordan man anmoder om at få en straffesag genoptaget.

Hvordan anmoder jeg om genoptagelse af en straffesag?

En anmodning (også kaldet en begæring) om genoptagelse af en straffesag skal indgives skriftligt til Klageretten enten pr. almindelig brev eller mail. Den skal vedlægges en kopi af straffedommen(e). Klageretten kan bestemme, at anmodningen skal forsynes med original underskrift, når den finder anledning dertil.

Hvad skal anmodningen indeholde?

Anmodningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor det menes, at sagen skal genoptages, ligesom eventuelle beviser, som anmodningen støttes på, skal vedlægges.

Der skal i anmodningen være oplyst en postadresse eller sikker mail, hvortil Klageretten kan tilskrive den, som anmoder om genoptagelse.

Klagerettens sagsbehandling foregår som udgangspunkt på skriftligt grundlag pr. almindelig brevpost, hvorfor der ikke kan forventes svar pr. mail.

Hvornår kan man anmode Klageretten om genoptagelse?

Appelmulighederne skal være udnyttet, før Klageretten kan tage stilling til genoptagelse af en straffesag.

Genoptagelse kan ikke finde sted, så længe en ankesag henstår uafgjort.

Hvad er fristen for at anmode om at få en straffesag genoptaget?

I visse tilfælde skal anmodningen om genoptagelse af en straffesag være fremsat inden 5 år efter dommens afsigelse.

Har anmodningen opsættende virkning?

En anmodning (også kaldet en begæring) til Klageretten om genoptagelse medfører ikke udsættelse eller standsning af dommens fuldbyrdelse.

Klageretten kan dog undtagelsesvis give opsættende virkning, mens Klageretten behandler sagen om genoptagelse.

Hvordan behandler Klageretten anmodningen?

Når Klageretten har modtaget anmodningen om genoptagelse af en straffesag, sendes anmodningen normalt til anklagemyndigheden, som anmodes om en udtalelse. Når anklagemyndighedens udtalelse er modtaget i Klageretten, sendes udtalelsen til ansøgeren, der således kan få lejlighed til at kommentere udtalelsen.

Hvad er sagsbehandlingstiden for en anmodning om genoptagelse?

Sagsbehandlingstiden varierer meget – afhængigt af sagens karakter – er typisk ca. 5 måneder.

Vejledning for sager i Den Særlige Klageret

Har du brug for at se den generelle vejledning for alle typer sager i Den Særlige Klageret, kan du finde den her.

Gå til vejledning

Sidst opdateret: 21. april 2020