Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

11 nov 2022

Retten i Esbjerg

Ny skifteportal fra 15. november 2022

Fra den 15. november 2022 tager Retten i Esbjerg domstolenes skifteportal i brug. Hvert år går 55.000 danskere bort, og mange efterlader en række udeståender såsom elregninger, abonnementer og banklån, som skal håndteres. Virksomheder og borgere anmelder årligt omkring 560.000 krav til dødsboer via skifteretterne, og dertil kommer en stor mængde krav, som anmeldes uden om skifteretterne. Skifteportalen digitaliserer blandt andet anmeldelsen af økonomiske udeståender i dødsboer. Tidligere har virksomhederne anmeldt kravene via brev eller mail til skifteretterne, men med Skifteportalen bliver sagsgangen digitaliseret.

Skifteportalen skal gøre processen med kravanmeldelse mere smidig for domstolenes brugere, hvoraf mange står i en svær situation. For almindelige borgere vil den nye løsning betyde et bedre overblik over krav og anmeldelser i dødsboskiftesager, ligesom det er muligt at se de bilag, som anmelderen har uploadet. For professionelle brugere bliver det let at rette og opdatere krav og tilgodehavender på portalen, og de kan løbende følge status i sagen.

Udrulningen af Skifteportalen er en milepæl i digitaliseringen af domstolene og første del af en omfattende digitalisering af hele straffe- og skifteretsområdet. Det vil berøre mange mennesker også her i retskredsen.

Siden den 4. oktober 2022 har portalen været i brug hos retterne i Roskilde, Odense, Holstebro, Hjørring og Bornholm, som har testet Skifteportalen i en såkaldt ’pilotfase’.

Du kan finde mere information på Straffe- og skifteprogrammets side på domstol.dk via dette link

Herunder kan du finde fakta om Skifteportalen.

Fakta om Skifteportalen

  • Domstolenes skifteportal er tilgængelig fra www.minskiftesag.dk.
  • På domstolenes hjemmeside, domstol.dk, findes vejledninger til brug af Skifteportalen.
  • Alle krav mod dødsboer samt tilgodehavender til dødsboer, hvor man ikke kender dødsboets kontaktperson, skal fremover anmeldes via Skifteportalen. Det kan fx være, hvis afdøde skylder dig eller din arbejdsplads penge (så har du et krav mod dødsboet), eller hvis du eller din virksomhed skylder afdøde penge (så har dødsboet et tilgodehavende hos dig).
  • Du kan også bruge portalen, hvis du er i besiddelse af en ejendel, som har tilhørt den afdøde, eller hvis du har en retlig interesse i at få kontaktoplysninger på dødsboets kontaktperson. Det er frivilligt, om man vil anmelde dette via Skifteportalen.
  • Domstolenes skifteportal skal benyttes i dødsboer, hvor afdøde er gået bort den 15. november 2022 eller herefter. Hvis afdøde er gået bort før den 15. november, håndteres krav m.v. som hidtil, medmindre afdøde boede i en retskreds for en af de pilotretter, der har brugt portalen siden den 4. oktober 2022. Pilotretterne er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring.
  • Domstolenes skifteportal kommer især til at have betydning for virksomheder, offentlige myndigheder, boligforeninger og banker, der anmelder krav eller tilgodehavender i dødsboer, samt for borgere og advokater, som er kontaktpersoner eller bobestyrere i dødsboer.
  • Skifteportalen giver som noget nyt et samlet overblik over krav, tilgodehavender, effekter og forespørgsler i dødsboer – både for skifteretten og for boets kontaktperson. Det betyder, at der kommer en gennemsigtighed, der ikke tidligere har været tilgængelig.