Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Esbjerg. Faderskabssager samt sager om ægteskab, forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse af sager vedrørende børn holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

Retsafdelingen kan kontaktes for en aftale om besøg i Retten i Esbjerg.
Mailadresse: ret.esb@domstol.dk

Forberedelse for skole- og gymnasieelever

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Danmarks Domstole har lavet et læringsunivers, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset hedder "Kend din ret" og er gratis. Materialet er opdelt i to versioner. En der henvender sig til folkeskolernes 8.-9. klasser, og en der henvender sig til gymnasieklasser.

Gå til Kend din ret

 

Undervisningsforløb for gymnasieklasser

Retten i Esbjerg tilbyder et begrænset antal undervisningsforløb til samfundsfag i gymnasiet.

Undervisningsforløbet om retssystemet og kriminalitet strækker sig over ti moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og aktiv læring, hvor lærere og elever kan møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

I læringsuniverset "Kend din ret" kan man som lærer læse mere og hente vejledning og materiale til undervisningen.
Gå til Kend din ret

Hvis I vil høre om muligheden for et undervisningsforløb med Retten i Esbjerg, skal I kontakte retsassessor Vibeke Thyssen.
Mailadresse: adm.esb@domstol.dk

 

Rundvisning i Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg tilbyder af og til rundvisning i retten. Der er p.t. ingen planlagte rundvisninger. Når der er, vil datoer og tidspunkter fremgå her på siden. Der er plads til 25 deltagere på hver rundvisning, og alle er velkomne.

Hvis du/I ønsker at deltage i en rundvisning, skal du/I skrive til vores administration med besked om antallet af deltagere.
Mailadresse: adm.esb@domstol.dk

 

 

Praktisk om besøg i retten

I Retten i Esbjerg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs. I retssalene skal telefoner være helt slukkede.

Du kan læse mere om ordensreglement og praktiske forhold ved Retten i Esbjerg her

Erhvervspraktik i retten

Retten i Esbjerg tilbyder et begrænset antal erhvervspraktikpladser til elever fra 8. og 9. klasse.

Hvis du er interesseret i en erhvervspraktikplads ved Retten i Esbjerg kan du skrive til adm.esb@domstol.dk.

 

Sidst opdateret: 03. september 2021