Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Esbjerg.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Informationen
Tlf.: 9968 8800
Mail: esbjerg@domstol.dk (Hovedmail)

Skifteretten - sager vedr. konkurs
Tlf.: 9968 8960
Mail: skifte.esb@domstol.dk
Alle konkurser, gældssaneringer, rekonstruktion og ægtefælleskifter

Skifteretten - sager vedr. dødsbo
Tlf.: 9968 8970
Mail: skifte.esb@domstol.dk
Alle dødsboer, notarialforretninger og testamenter.

Fogedretten
Tlf.: 9968 8940
Mail: foged.esb@domstol.dk
Alle fogedsager, udsættelsesforretninger, betalingspåkrav og tvangsauktioner.

Familieretten
Tlf. 9968 8930
Mail: familie.esb@domstol.dk
Forældreansvarssager, fuldbyrdelsessager og sager vedrørende ægtefælle- og børnebidrag, navnesager og klager over Familieretshusets afgørelser.

Retssekretariatet - sager vedr. civile sager
Tlf.: 9968 8920
Mail: ret.esb@domstol.dk
Alle civile sager.

Retssekretariatet - sager vedr. straffesager
Tlf.: 9968 8950
Mail: ret.esb@domstol.dk
Alle straffesager.

Administration
Tlf.: 9968 8800
Mail: adm.esb@domstol.dk
Administrative funktioner, herunder personaleadministration og andre e-mails, der vedrører præsidenten og dennes kontor.

Kasse
Tlf.: 9968 8800
Mail: kasse.esb@domstol.dk
E-mails der vedrører økonomiske spørgsmål, betaling af retsafgifter, vidnegodtgørelse mv.

Hvad skal din e-mail indeholde
Henvendelser bedes indeholde tydelig angivelse af emne, samt rettens sagsnummer, hvis du kender det.

Vedhæftede filer
Retten kan modtage Microsoft konvertible formater, som for eksempel Word, PDF og Excel.
Billed- og lydfiler skal sendes med sikker mail.

Vær opmærksom
Retterne sender kun fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger på sikker e-mail. Sender du en e-mail, der indeholder fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger, som en almindelig usikker mail, vil retten besvare din henvendelse via sikker e-mail/e-boks eller pr. brev.

Indeholder din mail en virus, vil retten ikke modtage den. Retten kan af samme grund ikke besvare din henvendelse.

Det er ikke muligt at sende en sikker e-mail direkte til den enkelte sagsbehandler. 

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten og din læge. 

Straffesager

Drejer det sig om en straffesag, skal du kontakte retssekretariatet på telefon 9968 8950.

Lægen skal lave en lægeerklæring, og lægeerklæringen skal være modtaget hos retten senest ved retsmødets begyndelse.

Det fremgår af din indkaldelse, hvad der kan ske, hvis du ikke møder til retsmødet og har fremsendt en lægeerklæring i rette tid. Ofte kan der træffes afgørelse, selv om du ikke møder, eller du kan anholdes - også selv om du har ringet og sagt, at du er syg. Sagen udsættes normalt kun, hvis der foreligger en lægeerklæring ved retsmødets begyndelse.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Civile sager, fogedsager og skiftesager

Drejer det sig om en fogedsag, skal du kontakte fogedretten på telefon 9968 8940.

Drejer det sig om en civilsag, skal du kontakte retssekretariatet på telefon 9968 8920.

Drejer det sig om et dødsbo, skal du kontakte skifteretten på telefon 9968 8970

Drejer det sig om en konkurs, gældssanering, betalingsstandsning skal du kontakte skifteretten på telefon 9968 8960.

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeerklæringen: Gå til lægeerklæring.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge."Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette, når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til rettens afdelinger. Alle kontaktoplysninger finder du her på hjemmesiden. 

Hvis du vil skrive et brev, har Retten i Esbjerg følgende postadresse:

Retten i Esbjerg
Dokken 1
6700 Esbjerg


Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om besøg i Retten i Esbjerg 

Retsafdelingen kan kontaktes for en aftale om besøg i Retten i Esbjerg.
Mailadresse: ret.esb@domstol.dk

 

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar her, kan du kontakte retsafdelingen. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Esbjerg

Hvis du som journalist har behov for at kontakte Retten i Esbjerg, fordi du ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom, får du her et overblik over, hvem du kan kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer:
Helle Fløystrup
Mail: adm.esb@domstol.dk

Gå til den samlede liste over pressekontaktdommere ved Danmarks Domstole 

Generelle spørgsmål

Spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagsantal og lignende, kan rettes til
Mail: adm.esb@domstol.dk

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retsafdelingen: 
Som journalist har du mulighed for at modtage en mail om kommende grundlovsforhør.
Hvis du er interesseret i dette skal du henvende dig til afdelingsleder:

Malene Schousboe
Tlf.: 9968 8950 
Mail: ret.esb@domstol.dk

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til esbjerg@domstol.dk

Læs mere om aktindsigt på fællessitet for Danmarks Domstole  

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Gå til Praktiske forhold og læs mere om bestilling af udskrifter og betaling

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 15. februar 2022