Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

26 aug 2022

Retten i Esbjerg

30-årig far straffet med fængsel i 4 år for vold

Den 30-årige havde den 9. december 2020 udsat sin 10 uger gamle søn for Abusive Head Trauma (ruskevold).

Sagsnummer: SS 99-5958/2021

Sagen kort fortalt

Tiltalte var tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med betydelig skade på legeme eller helbred til følge og af så grov beskaffenhed og/eller med så alvorlige skader til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Tiltalte var den 9. december 2020 sidst på eftermiddagen og om aftenen alene hjemme med sin 10 uger gamle søn. I løbet af denne periode udøvede tiltalte ruskevold mod sønnen, hvorved sønnen kom i livsfare.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i den beskrevne vold, hvorved sønnen kom i livsfare og akut måtte opereres, alt med risiko for varigt mén, til følge.

Straffen blev fastsat til fængsel i 4 år.

Sagen var en nævningesag, og dommerne og nævningerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte blev dømt til at betale 33.225 kr. i godtgørelse til forurettede.

Tiltalte valgte at anke dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

Tiltalte blev varetægtsfængslet efter dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg, den 26. august 2022.