Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

27 sep 2022

Retten i Esbjerg

19-årig mand straffet med fængsel i 6 år for drabsforsøg

Dom afsagt: 27. september 2022

Den 19-årige mand, der på gerningstidspunktet var 18 år, tildelte den 5. september 2021 en da 42-årig mand flere knivstik, herunder et knivstik der trængte gennem brystvæggen og ramte den 42-årige i hjertet. Den 42-årige var i livsfare, men overlevede.

Sagsnummer: SS 988/2022

Sagen kort fortalt

Tiltalte var tiltalt for med knivstikkene at have forsøgt at dræbe den 42-årige. Episoden foregik om natten ved Torvet i Esbjerg i krydset Skolegade/Torvegade. Tiltalte nægtede sig skyldig i drabsforsøg, men erkendte sig skyldig i vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Tiltalte var desuden tiltalt for besiddelse af en mindre mængde hash og for besiddelse af en kniv uden anerkendelsesværdigt formål under skærpende omstændigheder.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at det var tiltalte, der havde stukket den 42-årige. Det ene knivstik var placeret tæt på hjertet. Dette stik var trængt gennem brystvæggen, gennem lungen og blodsækken og ind i højre hjertekammer. Ifølge de lægelige oplysninger var dette knivstik tildelt med betydelig kraft, og den 42-årie havde været i livsfare.

Retten fandt, at tiltalte ved at stikke den 42-årige to gange i venstre side af brystkassen, hvor der er flere vitale organer, heraf et stik med betydelig kraft tæt ved hjertet, måtte indse det for overvejende sandsynligt, at den 42-årige ville dø. Retten lagde i den forbindelse tillige lagt vægt på oplysningerne om den meget hurtige behandling, den 42-årige blev ydet, først på stedet og efterfølgende på hospitalet, hvilken behandling reddede hans liv.

Tiltalte blev fundet skyldig i forholdene vedrørende besiddelse af hash og besiddelse af en kniv.

Anklagers påstand om straf var fængsel i 6 år.
Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år. Retten lagde vægt på at straffen for forsøg på manddrab efter fast retspraksis er fængsel i 6 år, og at der ikke fandtes at foreligge særlige omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse heraf.

Tiltalte blev desuden dømt til at betale erstatning og godtgørelse på sammenlagt 55.106,80 kr. til den 42-årige. Herudover blev tiltalte pålagt et såkaldt nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c.

Sagen var en nævningesag og rettens medlemmer var enige om dommens resultat.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 27. september 2022.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarer: advokat M. Arbab Perveez, mobil +45 2195 8995
Anklagemyndighed: Anklagerfuldmægtig Nanna Staugaard Jørgensen, Syd- og Sønderjyllands Politi, Pressetelefonen: +45 2052 6460