Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

19 jan 2023

Retten i Esbjerg

Dom i nævningesag om bl.a. voldtægt

En 24-årig mentalt retarderet mand fra Ribe er ved Retten i Esbjerg dømt for voldtægt, andet seksuelt forhold og blufærdigheds-krænkelse over for to unge udviklingshæmmede mænd

Sagsnummer: SS 99-3979/2022

Sagen kort fortalt

Manden, der er født i Norge, men har tilbragt det meste af sin barndom og voksenliv i Danmark, var tiltalt for to forhold af voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje begået i april 2021 på et bosted i Ribe, hvor han skulle have gennemført analt samleje og have taget den forurettedes penis i munden under anvendelse af vold eller trussel om vold, herunder med en kniv, uden samtykke og udnyttelse af den forurettedes mentale retardering. For begge forhold var der rejst en subsidiær tiltale om at have gennemført samme handlinger uden samtykke, idet den forurettede på grund af sin mentale retardering var i en tilstand og/eller situation, hvor han ikke var i stand til at modsætte sig handlingerne.

Manden var i et tredje forhold tiltalt for i juni 2022 at have krænket en udviklingshæmmet mands blufærdighed ved at have berørt manden i skridtet og mellem ballerne uden på tøjet.

Den tiltalte, der ikke tidligere var straffet, nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Rettens flertal fandt det bevist, at den tiltalte under udnyttelse af den forurettedes mentale retardering havde gennemført ét analt samleje og taget den forurettedes penis i munden to gange, men uden anvendelse af vold eller trussel om vold, herunder kniv. Retten fandt det videre bevist, at handlingerne var sket uden samtykke, men fandt det ikke bevist, at den forurettede alene grundet sin mentale retardering havde været i en situation eller tilstand, hvor han var ude af stand til at sige fra.

To nævninger fandt det ikke bevist, at tiltalte var skyldig i voldtægt ved analt samleje og ville frifinde tiltalte for denne del af tiltalen.

Den forurettede blev tilkendt en godtgørelse for tort på 45.000 kr.

Retten fandt det videre bevist, at den tiltalte i det tredje forhold var skyldig efter tiltalen om blufærdighedskrænkelse. Denne forurettede blev tilkendt en godtgørelse for tort på 7.000 kr.

Den tiltalte blev dømt til anbringelse i en institution for personer med vidtgående psykiske handicap og blev samtidig meddelt en advarsel om udvisning efter anklagerens påstand herom.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 19. januar 2023.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter:

Forsvarer: Advokat Thomas Hede Sørensen, tlf. nr. 40 26 36 03.

Anklagemyndighedens pressetelefon: 20 52 64 60