Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

27 feb 2024

Retten i Esbjerg

En stedfar og mor straffet for blandt andet voldtægt og medvirken hertil

Den 46-årige mand, voldtog, den 50-åriges datter C født 2. juni 2008, da denne var 12 år. Under voldtægten kom den 50-årige til stede, men foretog sig intet. Den 46-årige mand har derudover ved flere lejligheder forgrebet sig på C.

En 46-årig mand straffet med fængsel i 5 år og en 50-årig kvinde straffet med fængsel i 9 måneder for bl.a. voldtægt og medvirken til voldtægt.

 

Den 46-årige mand, voldtog, den 50-åriges datter C født 2. juni 2008, da denne var 12 år. Under voldtægten kom den 50-årige til stede, men foretog sig intet. Den 46-årige mand har derudover ved flere lejligheder forgrebet sig på C.

 

Sagsnummer: SS 2966/2023

Sagen kort fortalt

Den 46-årige mand boede fra 2012 i perioder hos den 50-årige, hvor han blandt andet var tiltalt for fra 2017 at krænke den 50-åriges datter C´s blufærdighed, og for, at han en nytårsaften voldtog C på en sofa i stuen. Den 50-årige var tiltalt for, at hun kom til stede under voldtægten uden at gribe ind. Den 46-årige var desuden tiltalt for i en periode fra juni 2017 til juli 2021 flere gange at have formået C til blandt andet at udføre oralsex på ham, og derudover på et tidspunkt at have voldtaget C på et badeværelsesgulv.  

 

Dommens resultat

 

På baggrund af bevisførelsen blev den 46-årige fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse af C i perioden fra 2. juni 2017 til 14. juli 2021 ved flere gange at have befølt C på bryster, baller og lår. Derudover blev han fundet skyldig i voldtægt af C nytårsaften 2020, og at han flere gange ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed havde formået C til blandt andet at udfører oralsex på ham, og ved en enkelt tilfælde tillige at have haft vaginalt samleje med hende.

Den 50-årige blev fundet skyldig i passiv medvirken til voldtægt, da hun var kommet til stede under voldtægten af C nytårsaften uden at gribe ind.

Anklagers påstand om straf var fængsel i 6 år til den 46-årige og fængsel i 9 måneder til den 50- årige. Derudover var der påstand om at den 46-årige blev pålagt et besøgs- og opholdsforbud.

Straffen blev på baggrund af stemmeflertallet fastsat til fængsel i 5 år til den 46-årige og fængsel i 9 måneder til 50-årige.

Flertallet lagde ved strafudmålingen vægt på C´s alder og karakteren af overgrebene.   

Den 46-årige blev idømt forbud mod uden politiets tilladelse indtil videre at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år (boligforbud).

Den 46-årige blev dømt til at betale torterstatning på 135.000 kr. til C.

 

Sagen var en nævningesag, og stemmerne i forhold til straf fordelte sig således:

Der blev afgivet 8 stemmer for at fastsætte straffen for så vidt angår den 46-årige til fængsel i 5 år, 3 stemmer for fængsel i 4 år og 6 måneder og 1 stemme for fængsel i 1 år.

Der blev afgivet 10 stemmer for at fastsætte straffen for så vidt angår den 50-årige til fængsel i 9 måneder, 1 stemme for fængsel i 5 måneder og 1 stemme for fængsel i 3 måneder.

De tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 26. februar 2024.