Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking.

Book tid til notar, klik her - kalender 1 eller Klik her - kalender 2

Du kan ikke møde op uden tidsbestilling. 

Bemærk følgende omkring notarbookning:

 • Et samlevende par, der møder med to fremtidsfuldmagter og et testamente, skal i bookingmenuen vælge 3 dokumenter, så der afsættes ½ time til notarforretningen.
 • En person, der møder med en fremtidsfuldmagt og et testamente, skal i bookingmenuen vælge 2 dokumenter, så der afsættes 15 minutter til notarforretningen.
 • Flere personer, der ikke er samlevende/relateret til hinanden, kan ikke booke en fælles tid.

Du kan ikke bestille tid til at få besøg af notaren, lodtrækninger og boksåbninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til os på notar.esb@domstol.dk, eller kontakte os telefonisk på 99 68 88 00, hvis du får brug for notarens bistand til den type opgaver.

Hvis du har brug for notaren til en hastende opgave, eller fordi du ikke selv er i stand til at komme ind til retten, skal du også aftale tid telefonisk på 99 68 88 00. Bemærk, at notaren gerne vil medvirke til at klare notaropgaven på rettens parkeringsplads, hvis du er dårligt gående. Hvis du ønsker denne service, skal du også bestille tid telefonisk.

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger. Vi modtager ikke MasterCard og debetkort. 

Retten i Esbjerg har ændret praksis så notarer skal befordres med taxa til udkørende notarforretninger. Det vil således ikke længere være muligt for den, der har anmodet om forretningen, selv at befordre rettens medarbejdere til og fra forretningen.

Baggrunden for aftalen er primært hensynet til medarbejdernes sikkerhed, men også hensynet til rettens upartiskhed har haft betydning for denne praksisændring.

Taxaen vil blive bestilt af retten og skal betales af den, der har anmodet om forretningen. 

Retten i Esbjerg har indgået aftale med Esbjerg Taxa. Prisen for kørslen bliver beregnet ud fra 18 kr. pr. km + 100 kr. i ventepenge imens notarforretningen gennemføres (prisen kan variere lidt, hvis der eksempelvis skal køres meget korte eller meget lange ture). Udgiften til kørslen skal betales direkte til Esbjerg Taxa af borgeren, og skal afregnes med taxachaufføren i forbindelse med notarforretningen.   

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

 • Det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
 • Officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort 
 • Penge til at betale retsafgiften. Retten i Esbjerg modtager dankort og MobilePay

Download forside-blanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge MitID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

 • Bekræftet kopi af et dokument: 150 kr. pr. kopi
 • Testamente: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Protest af en veksel 300 kr.
 • Lodtrækning: 300 kr. pr. påbegyndt time
 • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du betale for en taxa 

Sidst opdateret: 12. juni 2024