Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg

Der er i alt ca. 55 medarbejdere i Retten i Esbjerg fordelt over 5 afdelinger.

Ud af de i alt 55 medarbejdere er der ansat 8 dommere.

Som en del af rettens ledelse er der ansat en retspræsident og en administrationschef.

Retten har derudover ansat 7 retsassessorer/dommerfuldmægtige, 30 kontorfunktionærer, 1 IT-medarbejder, 3 vagt- og servicemedarbejdere og 3 kontorelever.

Afdelinger i Retten i Esbjerg

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Skifteretten behandler sager vedr. dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger.
  • Fogedretten behandler sager vedr. pengekrav, umiddelbare fogedforretninger, tvangsauktioner og betalingspåkrav.
  • Retsafdelingen behandler civile sager og straffesager.
  • Familieretsafdelingen behandler sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær.
  • Administrationsafdelingen tager sig af den daglige drift, økonomi, IT, sikkerhed og service.

Ledelsen

Retspræsident: Helle Fløystrup
Tlf. 9968 8800
Mail: adm.esb@domstol.dk

Administrationschef: Christian Just
Tlf. 9968 8800
Mail: adm.esb@domstol.dk

Sekretariatschef: Vibeke Thyssen
Tlf. 9968 8800
Mail: adm.esb@domstol.dk

Retssekretariatet

Kst. retsassessor: Tine Fomsgaard-Knudsen
Afdelingsleder: Malene Schousboe
Tlf. 9968 8920
Mail: ret.esb@domstol.dk

Familieretten

Faglig leder: Helle Fløystrup
Afdelingsleder: Malene Schousboe
Tlf. 9968 8930
Mail: familie.esb@domstol.dk

Fogedretten

Funktionschef: Vibeke Thyssen
Afdelingsleder: Carina Føns Bendix
Tlf. 9968 8940
Mail: foged.esb@domstol.dk

Skifteretten

Funktionschef: Jason Bach-Petersen
Afdelingsleder: Hanne Kaltoft
Tlf. 9968 8960
Mail: skifte.esb@domstol.dk

Ved at klikke på linket herunder kan du se hvordan Retten i Esbjerg har tilrettelagt sin organisation
Retten i Esbjergs organisationsdiagram

 

Sidst opdateret: 10. januar 2023