Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Esbjerg.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde. 

 

Berammelsestider for Retten i Esbjerg

Straffesager

Voldssager og arrestantsager bliver så vidt muligt berammet til foretagelse inden 37 dage regnet fra modtagelsen af anklageskriftet.

For øvrige sager har retten for tiden en længere berammelsestid. For nogle sager er berammelsestiden beklageligvis over 1 år.

Civile sager

Første (telefon)møde: 6 uger

Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2 måneder

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling

  • ½ dags varighed: 7 måneder
  • 1 dags varighed: 9 måneder

Dødsboer

Kort efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret, sender Skifteretten brev til boets kontaktperson

2-3 uger efter modtagelse af blanketter fra boets kontaktperson, sender Skifteretten skifteretsattest til boets kontaktperson

Ca. 1 måned efter modtagelse af godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender Skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

  • Gældssanering er 3-4 uger
  • Konkurs er 1-14 dage
  • Tvangsopløsning er 1-2 måneder

 

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 1-6 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 2-8 uger.

 Berammelsestider for andre sager i fogedretten

  • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3-8 uger

Tvangsauktion

Berammelsestiden er 9-12 uger

Familieretssager

Berammelsestiden for

  • Fuldbyrdelsessager er 2-6 uger
  • Forældreansvarssager: 5 måneder

Afsluttende skiftesamling

Afsluttende skiftesamling i konkurs 2022

Ændring af dato for afsluttende skiftesamling i konkurs 2022 – alle dage kl. 9.00

Bemærk venligst, at hvis der ikke er anført andet i indkaldelsen, skal advokaten ikke give møde, men skal kunne træffes pr. telefon.

Følgende datoer er ændret fra 1. august 2022:

Onsdag den 24. august 2022 –           ændret til torsdag den 25. august 2022

Torsdag den 29. september 2022 -   stadig torsdag den 29. september 2022

Torsdag den 27. oktober 2022     -     ændret til tirsdag den 25. oktober 2022

Torsdag den 24. november 2022 –    ændret til tirsdag den 22. november 2022

Onsdag den 14. december 2022 –     stadig onsdag den 14. december 2022

 

Afsluttende skiftesamling i konkurs 2022 – alle dage kl. 9.00

Bemærk venligst, at hvis der ikke er anført andet i indkaldelsen, skal advokaten ikke give møde, men skal kunne træffes pr. telefon.

Torsdag den 20. januar 2022

Onsdag den 23. februar 2022

Torsdag den 24. marts 2022

Torsdag den 28. april 2022

Tirsdag den 24. maj 2022

Torsdag den 23. juni 2022

Onsdag den 24. august 2022

Torsdag den 29. september 2022

Torsdag den 27. oktober 2022

Torsdag den 24. november 2022

Onsdag den 14. december  2022

Afsluttende skiftesamling i konkurs 2023

Afsluttende skiftesamling i konkurs 2023 – alle dage kl. 9.00

Bemærk venligst, at hvis der ikke er anført andet i indkaldelsen, skal advokaten ikke give møde, men skal kunne træffes pr. telefon.

Tirsdag den 24. januar 2023

Onsdag den 1. marts 2023

Onsdag den 29. marts 2023

Tirsdag den 25. april 2023

Mandag den 22. maj 2023

Onsdag den 28. juni 2023

Onsdag den 23. august 2023

Onsdag den 27. september 2023

Onsdag den 25. oktober 2023

Onsdag den 22. november 2023

Onsdag den 13. december 2023

Sidst opdateret: 20. januar 2023