Retten i Esbjerg

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Esbjerg.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde. 

 

Berammelsestider for Retten i Esbjerg

Straffesager

Voldssager og arrestantsager bliver så vidt muligt berammet til foretagelse inden 37 dage regnet fra modtagelse af anklageskriftet.

I de fleste andre sager berammes der møde i sagen ca. 6 måneder efter, at sagen er modtaget. Dette kan dog svinge noget alt efter, hvor mange sager der modtages fra anklagemyndigheden.

Civile sager

Første (telefon)møde: 6 uger

Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2 måneder

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling

  • ½ dags varighed: 7 måneder
  • 1 dags varighed: 7 - 8 måneder
  • Forældreansvarssager: Om 2-3 måneder

Dødsboer

Kort efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret, sender Skifteretten brev til boets kontaktperson

1-2 uger efter modtagelse af blanketter fra boets kontaktperson, sender Skifteretten skifteretsattest til boets kontaktperson

1-2 uger efter modtagelse af godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender Skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

  • Gældssanering er 3-4 uger
  • Konkurs er 1-14 dage
  • Tvangsopløsning er 1-2 måneder

 

Fogedsager

Berammelsestiden for en:  

  • Almindelig udlægssag er 4-8 uger
  • Udsættelse af lejemål - udkørende er 4-8 uger 

 

Tvangsauktion

Berammelsestiden er 9-12 uger

Familieretssager

Berammelsestiden for fuldbyrdelsessager er 2-6 uger

Afsluttende skiftesamling

Afsluttende skiftesamling 2020

Afsluttende skiftesamling 2020 – alle dage kl. 9.00

Bemærk venligst, at hvis der ikke er anført andet i indkaldelsen, skal advokaten ikke give møde, men skal kunne træffes pr. telefon.

Torsdag den 30. januar 2020

Torsdag den 27. februar 2020

Tirsdag den 31. marts 2020

Tirsdag den 28. april 2020

Onsdag den 27. maj 2020

Tirsdag den 30. juni 2020

Mandag den 31. august 2020

Onsdag den 30. september 2020

Tirsdag den 27. oktober 2020

Onsdag den 25. november 2020

Torsdag den 17. december 2020                      

Afsluttende skiftesamling i konkurs 2021

Afsluttende skiftesamling i konkurs 2021 – alle dage kl. 9.00

Bemærk venligst, at hvis der ikke er anført andet i indkaldelsen, skal advokaten ikke give møde, men skal kunne træffes pr. telefon.

Tirsdag den 19. januar 2021

Onsdag den 24. februar 2021

Onsdag den 10. marts 2021

Torsdag den 29. april 2021

Torsdag den 27. maj 2021

Onsdag den 30. juni 2021

Tirsdag den 31. august 2021

Tirsdag den 28. september 2021

Torsdag den 28. oktober 2021

Torsdag den 25. november 2021

Onsdag den 15. december 2021

Sidst opdateret: 08. december 2020