Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid.
Gå til Advokatvagten på Frederiksberg
Gå til Valby Advokatvagt
Gå til Borgerretshjælpen
Gå til Københavns Retshjælp
Gå til Københavns Advokaters Retshjælp

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten på Frederiksberg give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten på Frederiksberg, att. centralsekretariatet. 
Mail: central.frb@domstol.dk
Tlf. 9968 5020

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Beneficerede advokater er advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces.

Gå til listen over beneficerede advokater

Udover rettens beneficerede advokater, har en række advokater oplyst, at de yder offentlig retshjælp.
Gå til listen over retshjælpsadvokater 

Efter retsplejelovens § 735, stk. 1, skal forsvarere beskikkes af rettens præsident. Efter retsplejeloven skal retten endvidere påse, at den der møder som rettergangsfuldmægtig for en part er befuldmægtiget til dette. Hvis der er beskikket en forsvarer for en sigtet/tiltalt, er det den pågældende forsvarer, der fremgår som den, der har fuldmagten.

I tilfælde af en ombeskikkelse, skal retten derfor sikre sig, at der foreligger et ønske fra den sigtede/tiltalte om, at en anden advokat end den, der allerede er beskikket og dermed har fuldmagten, skal overtage forsvaret og dermed fuldmagten. Retten stiller derfor krav om dokumentation fra enten den sigtede/tiltalte eller en meddelelse fra indehaveren af fuldmagten, når der anmodes om ombeskikkelse.

Dokumentation ved anmodninger om ombeskikkelse kan ske enten ved at fremsende sigtedes/tiltaltes skriftlige ønske om ombeskikkelse, eller ved at den allerede beskikkede forsvarer anmoder om ombeskikkelse over for retten.

 

Autoriserede bobestyrere

Her kan du se hvilke advokater, der er autoriserede som bobestyrere ved Retten på Frederiksberg.
Gå til listen over autoriserede bobestyrere

Autoriserede bobehandlere

Her kan du se hvilke advokater, der er autoriserede som bobehandlere ved Retten på Frederiksberg.
Gå til listen over autoriserede bobehandlere

Boligdommere 2021-2025

Boligdommere

I lejesager kan retten tiltrædes af to lægdommere (boligdommere), der er kendt med husleje- og boligforhold, hvis en af parterne anmoder herom, eller hvis retten beslutter det.

Boligdommeren er beskikket for en 4 års periode (1. juli 2021 til 30. juni 2025) af Østre Landsrets præsident efter forhandling med lejer- og grundejer-/udlejerforeningerne.

Til den enkelte sag udtages boligdommere efter forhandling med sagens parter, og det skal tilstræbes, at der skal udtages boligdommere med særligt kendskab til den type lejeforhold, som sagen angår. Boligdommerne deltager som udgangspunkt kun under hovedforhandlingen.

Boligdommere - lejer

Lejernes Hus

Jens Klokhøj (1954), advokat
Maria Kjærulff Berth, advokat

Danske Lejere

Rune Skovbjerg Krogh (1986), jurist

Lejernes Retshjælp

Birthe Vestergaard (1950), ba.jur. – HD regnskab
Anja Brinch (1970), arkitekt

Bosam

Brian Laursen (1982), cand.jur.
Julie Lage (1987), cand.jur.
Katrine Helene Benzon Bang (1980), administrativ medarbejder
Martin Branner Jespersen (1949), advokat
Martin Nørbo Frederiksen (1976), cand.jur.
Rene Suhr (1968), økonom
Robert Holm Jensen (1973), cand.merc.
Shirin Dorothy Rhodes Tholstrup (1974), kommunikationsmedarbejder

Danmarks Lejerforening

Klaus Willer (1962), studerende

Erhvervslejernes Landsorganisation

Anders Lindqvist (1972), advokat
Ejner Bækgaard (1955), advokat
Martin Wiingaard (1965, økonomidirektør
Patrizia Martinelli (1970), advokat
Peter Kirk Laursen (1971), etableringschef
Rasmus Krog Juvik (1962), advokat
Søren Årstadius Melhede (1969), ejendomskonsulent

Lejernes Landsorganisation

Anders Serup Svendsen (1984), chefjurist
Azra Catovic Besic (1971), ejendomsadministrator
Eva Stjerneby Jensen (1989), medlemsrådgiver
Helene Toxværd (1964), formand
Henriette Grage (1979), medlemsrådgiver
Jakob Brundgård Busse (1963), advokat
Jens Guldager (1993), studerende
Jesper Larsen (1950)
John Hestehave (1951), vicepolitikommissær
Katrine Sparrewath Nielsen (1988), cand.jur.
Kirstine Katrine Knudsen (1995), juridisk konsulent
Klaus Pedersen (1963), sekretariatsleder
Lasse Jos Jannok Petersen (1997), medlemsrådgiver
Lau Birkkjær Madsen (1977), medlemsrådgiver
Laura Holm Olsen (1997), stud.jur.
Laura Tholstrup (1989), advokat
Louise Anthon (1983), cand.jur.
Paritha Stephen (1991), medlemsrådgiver
Pelle Roesen (1988), jurist
Peter Andersen (1941), pensionist
Peter Andreas Heide Petersen (1990), advokatfuldmægtig
Sebastian Neustrup (1991), fuldmægtig
Thomas Bjørnholdt Sørensen (1974), byggeteknisk rådgiver
Victor da Silva Bødker (1997), ba.jur.

Boligdommere - udlejer

BL – Danmarks Almene Boliger

Birgitte Hjorthøj (1979), advokat
Camilla Shoshanna Sverdlin-Højer (1975), advokat
Henriette Ellegaard Fabritius de Tengnagel (1974), advokat
Henrik Steen Petersen (1971), advokat
Mie Ansbjerg Eilersen (1985), advokat
Ole Dam Petersen (1965), juridisk specialkonsulent
Signe Bitsch Jacobsen (1966), juridisk konsulent
Torben Joconde (1952), folkepensionist

Ejendomsforeningen Danmark

Casper Zelmer (1973), advokat
Henrik Meden (1983), advokat
Jacob Lund (1972), CEO, partner, MDE
Jan Kristian Hartmann (1975), salgs- og udlejningschef
Jens Anker Hansen (1957), advokat
Jens Larsen (1963), advokat
Jesper Friisberg (1956), ejendomschef
Katja Paludan (1981), advokat
Kim Sang Hansen (1976), advokat
Lasse Rûsz (1970), asset manager
Lene Helbo (1956), advokat
Line Frydendal Jeppesen (1983), advokatfuldmægtig
Marie Skovgaard Jørgensen (1992), jurist
Mikkel Jarde (1972), advokat
Niels Gyde Poulsen (1960), advokat
Per Bjørnsholm (1969), advokat
Simone Ø. Holmbo (1990), advokat
Susanne Andrea Roug (1982), advokat
Svend Carstensen (1960), advokat
Thit Topsøe-Jensen (1991), juridisk konsulent
Tina Hansen (1978), cand.jur.
Tine Cederholm Bemberg (1970), markedsdirektør

Sidst opdateret: 04. juli 2024