Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid.
Gå til Advokatvagten på Frederiksberg
Gå til Valby Advokatvagt
Gå til Borgerretshjælpen
Gå til Københavns Retshjælp
Gå til Københavns Advokaters Retshjælp

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten på Frederiksberg give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten på Frederiksberg, att. centralsekretariatet. 
Mail: central.frb@domstol.dk
Tlf. 9968 5020

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Beneficerede advokater er advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces.
Gå til listen over beneficerede advokater

Udover rettens beneficerede advokater, har en række advokater oplyst, at de yder offentlig retshjælp.
Gå til listen over retshjælpsadvokater 

Efter retsplejelovens § 735, stk. 1, skal forsvarere beskikkes af rettens præsident. Efter retsplejeloven skal retten endvidere påse, at den der møder som rettergangsfuldmægtig for en part er befuldmægtiget til dette. Hvis der er beskikket en forsvarer for en sigtet/tiltalt, er det den pågældende forsvarer, der fremgår som den, der har fuldmagten.

I tilfælde af en ombeskikkelse, skal retten derfor sikre sig, at der foreligger et ønske fra den sigtede/tiltalte om, at en anden advokat end den, der allerede er beskikket og dermed har fuldmagten, skal overtage forsvaret og dermed fuldmagten. Retten stiller derfor krav om dokumentation fra enten den sigtede/tiltalte eller en meddelelse fra indehaveren af fuldmagten, når der anmodes om ombeskikkelse.

Dokumentation ved anmodninger om ombeskikkelse kan ske enten ved at fremsende sigtedes/tiltaltes skriftlige ønske om ombeskikkelse, eller ved at den allerede beskikkede forsvarer anmoder om ombeskikkelse over for retten.

 

Autoriserede bobestyrere

Her kan du se hvilke advokater, der er autoriserede som bobestyrere ved Retten på Frederiksberg.
Gå til listen over autoriserede bobestyrere

Autoriserede bobehandlere

Her kan du se hvilke advokater, der er autoriserede som bobehandlere ved Retten på Frederiksberg.
Gå til listen over autoriserede bobehandlere

Boligdommere 2017-2021

Boligdommere

I lejesager kan retten tiltrædes af to lægdommere (boligdommere), der er kendt med husleje- og boligforhold, hvis en af parterne anmoder herom, eller hvis retten beslutter det.

Boligdommeren er beskikket for en 4 års periode (1. juli 2017 til 30. juni 2021) af Østre Landsrets præsident efter forhandling med lejer- og grundejer-/udlejerforeningerne.

Til den enkelte sag udtages boligdommere efter forhandling med sagens parter, og det skal tilstræbes, at der skal udtages boligdommere med særligt kendskab til den type lejeforhold, som sagen angår. Boligdommerne deltager som udgangspunkt kun under hovedforhandlingen.

Boligdommere - lejer

Bosam
Bo Arvedsen (1973), cand.jur.
Henrik Chieu (1967), cand.jur.
John Steen Johansen (1952), psykolog
Martin Branner Jespersen (1949), advokat
Rene Suhr (1968), økonom
Robert Holm Jensen (1973), cand.merc.

Danmarks Lejerforening
Arne Johansen (1944), murer
Henrik Stougaard Petersen (1951), landssekretær
Jakob Kristian Boeck Lindberg (1949), sociolog
Anders Lindqvist (1972), advokat

Erhvervslejernes Landsorganisation
Ejner Bækgaard (1955), advokat
Martin Wiingaard (1965, økonomidirektør
Patrizia Martinelli (1970), advokat
Peter Kirk Laursen (1971), etableringschef
Rasmus Krog Juvik (1962), advokat
Søren Årstadius Melhede (1969), ejendomskonsulent

Lejernes Landsorganisation
Anders Serup Svendsen (1984), chefjurist
Helene Toxværd (1964), formand
Jakob Brundgård Busse (1963), advokat
Jens Guldager (1993), studerende
John Hestehave (1951), vicepolitikommissær
Klaus Pedersen (1963, sekretariatsleder
Lau Birkkjær Madsen (1977), medlemsrådgiver
Maria Kjærulff Berth (1983), advokat
Pelle Roesen (1988), jurist
Peter Andersen (1941), pensionist
Thomas Bjørnholdt Sørensen (1974), byggeteknisk rådgiver
Thomas Damgaard Bak (1976), ejendomsmægler
Klaus Willer (1962), studerende

Boligdommere - udlejer

BL – Danmarks Almene Boliger
Henrik Steen Petersen (1971), advokat
Signe Bitsch Jacobsen (1966), juridisk konsulent
Ole Dam Petersen (1965), advokat
Birgitte Hjorthøj (1979), advokat
Camilla Shoshanna Sverdlin-Højer (1975), advokat
Henriette Ellegaard Fabritius de Tengnagel (1974), advokat

Ejendomsforeningen Danmark
Carsten Bo Nielsen (1964), advokat
Casper Zelmer (1973), advokat
Flemming Sejr Hansen (1950), ejendomsadministrator
Jan Kristian Hartmann (1975), salgs- og udlejningschef
Jens Anker Hansen (1957), advokat
Jens Larsen (1963), advokat
Jesper Friisberg (1956), ejendomschef
Katja Paludan (1981), advokat
Kim Sang Hansen (1976), advokat
Lars Top Rud-Petersen (1977), advokat
Lene Helbo (1956), advokat
Mikkel Jarde (1972), advokat
Morten Leen (1979), advokat
Niels Gyde Poulsen (1960), advokat
Per Bjørnsholm (1969), advokat
Per Jensen (1949), investeringschef
Steffen Grimm Dyrhauge (1950), afdelingsdirektør
Susanne Roug Kirchhoff (1982), advokat
Svend Carstensen (1960), advokat
Timmy Lund Witte (1972), advokat
Tine Cederholm Bemberg (1970), markedsdirektør
Ulla Andersson (1948), administrationschef

Sidst opdateret: 13. april 2021