Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

03 aug 2020

Retten på Frederiksberg

Afgørelser om genoptagelse af sager om fildeling

Retten på Frederiksberg har ved afgørelser af 9. og 16. juni 2020 i medfør af Rpl. § 367 taget stilling til anmodninger om genoptagelse af sager om fildeling, anlagt af henholdsvis Copyright Management Services Ltd (CMS) og M.I.C.M. MIRCOM International Content Management & Consulting Ltd. (MIRCOM).

Begge sager er den del af det sagskompleks af flere hundrede tilsvarende sager om påstået ulovlig download og deling af film, som CMS og MIRCOM tilsammen har anlagt over hele landet.

Ved afgørelsen af 9. juni 2020 blev den pågældende sag genoptaget. Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

Ved afgørelsen af 16. juni 2020 bemærkede retten bl.a., at rettens udeblivelsesdom i sagen, og en række tilsvarende sager i sagskomplekset, hviler dels på et grundlag, der efterfølgende har vist sig ikke at være dokumentation for, dels på et grundlag, der efterfølgende har vist sig ikke at være korrekt.

Retten bemærkede også, at en række forhold i sagen og øvrige tilsvarende sager i sagskomplekset rejser spørgsmål om, hvorvidt standardpåstanden i samtlige af sagerne om betaling af 7.500 kr. er et til lejligheden arbitrært fastsat beløb, og ikke et beløb, der er udtryk for et reelt krav på erstatning, vederlag eller godtgørelse efter ophavsretslovens § 83.

Anmodningen om genoptagelse var imidlertid indgivet mere end ét år efter afsigelsen af udeblivelsesdommen, og betingelsen efter retsplejelovens § 367, stk. 1, 2. pkt., for undtagelsesvist at genoptage sagen var af denne – og alene af denne – grund ikke opfyldt

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.