Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

06 apr 2022

Retten i Glostrup

Nævningesag skal gå om

Sagsnummer: SS B4-8937/2020

Et nævningeting ved Retten i Glostrup har behandlet en sag, hvor en mand er tiltalt for seksuelle overgreb mod en søn. Ifølge planen skulle der have været afsagt skyldkendelse i sagen i dag, den 23. oktober 2020 kl. 10.00.

Retten har i stede afsagt følgende kendelse:

”Efter votering afsagde de juridiske dommere følgende

Kendelse

Til brug for domsafsigelsen var der udarbejdet et udkast til pressemeddelelse i sagen. Dette dokument, som var under udarbejdelse, er ved en særdeles beklagelig fejl den 22. oktober 2020 om eftermiddagen blevet offentliggjort på rettens hjemmeside. Dokumentet var herefter offentligt tilgængeligt i flere timer, inden det blev fjernet fra hjemmesiden.

Dokumentet er udarbejdet efter, at skyldsspørgsmålet var voteret og efter, at retten havde udarbejdet skyldkendelse i overensstemmelse med resultatet af voteringen herom.

Dokumentet indeholder imidlertid også oplysninger om et resultat for så vidt angår sanktionen og begrundelsen herfor.

Sanktionsspørgsmålet har ikke været procederet og har heller ikke været voteret af nævningerne og de juridiske dommere.

Uanset at det var et dokument under udarbejdelse, som derfor selv sagt ikke skulle være offentliggjort, fremstår dokumentet og indholdet heraf som et færdigt resultat også for så vidt angår sanktionen. Vi finder på denne baggrund, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om vores fuldstændige upartiskhed om udmålingsspørgsmålet i sagen.

Vi finder, at vi herefter må vige vores sæde i denne sag i medfør af retsplejelovens § 62, jf. § 61.

Derfor bestemmes:

De juridiske dommere viger deres sæde i sagen.
…”

Kendelsen betyder, at sagen skal gå om med nye dommere og nævninger.
Retten har dybt beklaget over for de involverede parter, at fejlen er sket. Retten tager omgående initiativ til, at en sådan situation ikke kan opstå igen.