Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Forberedelse for skole- og gymnasieelever

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kend din ret

Praktisk om besøg i retten

Mød op i god tid, når du skal møde i retten.

Retten i Glostrup har permanent adgangskontrol. Du vil blive bedt om at fremvise taske og lommer samt passere gennem en scanner. Kom derfor venligst i god tid.

Personer med visse godkendte ID-kort undtages normalt fra denne adgangskontrol. Præsidenten kan dog uden varsel bestemme, at sikkerhedsniveauet forhøjes, således at alle visiteres.

I retten kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Det skal være trygt og roligt at komme i retten. Derfor er det nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.

Generelle retningslinjer for tilhørere

Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler for, hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

  • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
  • Der er rygeforbud i alle rettens bygninger
  • Mobiltelefoner skal være slukket

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerene rejse sig op.

Erhvervspraktik i retten

Erhvervspraktikanter

Vi har fornøjelsen af at kunne tilbyde erhvervspraktik ved Retten i Glostrup på op til 10 personer i uge 10 og uge 44 hvert år.

Under dit praktikophold vil du komme til at overvære møder i fogedretten og straffe- og civile sager i retten. Du vil også komme til at høre lidt om domstolenes rolle i samfundet og om arbejdet i retten.

Vi fylder holdene op efter først til mølle princippet. Så for at komme i betragtning skal du blot sende en helt kort ansøgning til adm.glo@domstol.dk,hvor du beskriver, hvorfor du gerne vil i erhvervspraktik ved Retten i Glostrup. 

På www.kenddinret.dk kan du læse mere om domstolene og retssystemet i Danmark.

Sidst opdateret: 15. august 2023