Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Glostrup. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Af hensyn til at undgå spredning af smitte med Corona-COVID19 kan retten være nødsaget til at begrænse antallet af tilhørere.

For tiden tager vi ikke imod skoleklasser eller større grupper. 

 

Forberedelse for skole- og gymnasieelever

For tiden tager vi ikke imod skoleklasser eller større grupper. 

I får mest ud af et besøg i retten, hvis I på forhånd ved lidt om, hvordan en retssag foregår.

Danmarks Domstole har lavet læringsunivers, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuiverset hedder Kend din ret og er gratis. Materialet er opdelt i to versioner. En der henvender sig til folkeskolernes 8.-9. klasser, og en der henvender sig til gymnasieklasser.

Gå til Kend din ret

Praktisk om besøg i retten

Mød op i god tid, når du skal møde i retten.

Retten i Glostrup har permanent adgangskontrol. Du vil blive bedt om at fremvise taske og lommer samt passere gennem en scanner. Kom derfor venligst i god tid.

Personer med visse godkendte ID-kort undtages normalt fra denne adgangskontrol. Præsidenten kan dog uden varsel bestemme, at sikkerhedsniveauet forhøjes, således at alle visiteres.

I retten kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Det skal være trygt og roligt at komme i retten. Derfor er det nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.

Generelle retningslinjer for tilhørere

Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler for, hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

  • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
  • Der er rygeforbud i alle rettens bygninger
  • Mobiltelefoner skal være slukket

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerene rejse sig op.

Erhvervspraktik i retten

Retten i Glostrup har for tiden desværre ikke mulighed for at tage erhvervspraktikanter fra folkeskolerne.

Sidst opdateret: 14. maj 2020