Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Glostrup.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

 

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.

Du skal sende en mail til retten eller ringe til det telefonnummer, der står på din indkaldelse.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring inden for en nærmere fastsat frist.

Det er vigtigt, at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.

Gå til lægeerklæring

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest 3 dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette, når du ringer eller skriver til os. 

Hvis du skriver om personfølsomme oplysninger fra en usikker mail, kan retten ikke svare dig direkte på din mail. Retten vil i stedet svare dig i e-boks, hvis vi har dit cpr.nr., eller med et almindeligt brev.  

Du kan skrive eller ringe direkte til den afdeling, der behandler din sag. Alle kontaktoplysninger finder du her på siden. 

Hvis du vil skrive et brev, har Retten i Glostrup følgende postadresse:

Retten i Glostrup
Stationsparken 27
2600 Glostrup


Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

For skolebesøg i retten, skriv til: adm.glo@domstol.dk

 

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar her, kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Glostrup

Mange journalister kontakter Retten i Glostrup, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom. Hvis du ønsker en udskrift/aktindsigt, skal du skrive til udskr.glo@domstol.dk

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.


Pressekontaktdommer

Retten i Glostrup har som alle andre byretter en pressekontaktdommer.

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte pressekontaktdommer Christina Breinstrup, tlf: 4323 1400, mail: chbr@domstol.dk

Gå til den samlede liste over pressekontaktdommere i Danmarks Domstole


Administrationschef

Har du spørgsmål om generelle forhold vedrørende Retten i Glostrup eller spørgsmål om aktindsigt, kan du kontakte administrationschef Lars Stengaard, lst@domstol.dk

 

Retspræsident

Kontakt til rettens præsident Betina Heldmann kan ske pr. mail til glostrup@domstol.dk

 

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retsafdelingen.  
Som journalist har du mulighed for at modtage en mail om kommende grundlovsforhør.
Hvis du er interesseret i dette, skal du henvende dig til afdelingsleder Signe Ljungdahl Romme, tlf. 4323 1449, mail slh@domstol.dk


Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Det forudsætter, at journalisten kan komme med sådanne oplysninger om sagen, at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til udskr.glo@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt på fællessitet for Danmarks Domstole  

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til  at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 150 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

https://www.domstol.dk/glostrup/praktiske-forhold/ 

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 02. juli 2024