Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

17 nov 2020

Retten i Glostrup

En 71-årig kvinde fra Herlev er idømt 6 måneders betinget fængsel

Idømt 6 måneders betinget fængsel for at have delt videooptagelse fra Marokko, der viser drab på en kvinde.

Sagsnummer: C9-6459/2019

Sagen kort fortalt
                                                                                                                                 

I december 2018 delte en 71-årig kvinde et link til en videosekvens fra Marokko, der viste drabet på en kvinde fra Danmark. Linket blev delt i en lukket Facebook gruppe med 1.500 medlemmer. Den 71-årige var administrator af Facebook gruppen.                                                                                             
Den 71-årige blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 264 d, stk. 2, jf. stk. 1, hvorefter det er strafbart uberettiget at videregive meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af andre under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

Den 71-årige erkendte at have delt videoen, men nægtede sig skyldig. Hun anførte, at der ikke var bevis for, at videoen viste drabet på en dansk kvinde, og at delingen var en berettiget handling fra hendes side af hensyn til ytringsfriheden. Hun forklarede bl.a. under sagen, at delingen skete som svar til et medlem af gruppen, som havde betvivlet, at drabet havde fundet sted. 

Anklageren havde påstået idømmelse af fængselsstraf i ikke under 6 måneder.                      

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den 71-årige med forsæt havde foretaget uberettiget videregivelse af en videosekvens af drabet på en dansk kvinde, hvorfor den 71-årige blev fundet skyldig i tiltalen.

Retten lagde ved afgørelse af skyldsspørgsmålet vægt på såvel den 71-åriges egen forklaring om videosekvensen, korrespondancen i Facebook gruppen om videosekvensen samt den kriminaltekniske erklærings vurdering af ægtheden af den optagne video af drabet.

Indgrebet i ytringsfriheden var tilstrækkeligt begrundet, herunder i hensynet til andres rettigheder, jf. artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Straffen blev fastsat til fængsel i 6 måneder. Straffen blev gjort betinget med vilkår om, at kvinden udfører samfundstjeneste.

Dommerne lagde ved strafudmålingen vægt på videooptagelsens karakter, at delingen skete i en Facebook gruppe på omkring 1.500 personer, at kvinden var administrator af Facebook gruppen, og at kvinden tidligere var dømt for at udbrede ytringer med et strafbart indhold til en videre kreds på Facebook.                                   

På baggrund af de personlige oplysninger om den 71-årige, herunder alder, blev straffen gjort betinget.                                                                

Endvidere bestemte retten, at den 71-årige skal betale 2.000 kr. til hver af den afdødes forældre som godtgørelse for tort.                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                          Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Den 71-årige har 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 5. november 2020.