Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

08 jan 2021

Retten i Glostrup

Anbringelse på psykiatrisk hospital for grov vold

En 37-årig mand fra Hvidovre er dømt for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder mod en bekendt

Sagsnummer: SS 14692/2020

Sagen kort fortalt

Den 22. april 2020, kl. 18.13, modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om et voldsforhold i Hvidovre. Ved ankomsten til stedet kl. 18.26 var ambulancepersonale i gang med at behandle den tilskadekomne mand, som ikke var ved bevidsthed.

Den tilskadekomne blev bragt til hospitalet, hvor lægerne konstaterede, at han blandt andet havde adskillige brud i ansigtet, herunder på over- og underkæbe, kindben og øjenhule. Han havde også brud på flere ribben og som følge heraf en sammenklappet lunge. Den tilskadekomne blev lagt i kunstigt koma i ca. 14 dage. Det måtte antages, at han havde været i livsfare. Han fik som følge af overfaldet efter det oplyste blandt andet en mindre hjer­ne­skade, mistet følesans i venstre side af ansigtet og problemer med hukommel­sen, koncentrationen og balancen.

Tiltalte og den tilskadekomne mand kendte hinanden i forvejen fra et lokalt samlings-sted. Tiltalte mente, at han fra sit vindue havde set manden pege på ham med sin hånd, som om den var en pistol samt kaldt ham ”pædofil”, da han var på vej ind i sin opgang, og tiltalte havde derfor besluttet sig for at give manden tæsk. Uden forud­gående ordveksling gav tiltalte manden adskillige knytnæve­slag i ansigtet og knæstød på kroppen. Manden blev bevidstløs efter de to første slag, men tiltalte fortsatte allige­vel volden.

Tiltalen lød på grov vold under særdeles skærpende omstændigheder efter straffe­lovens § 246. Tiltalte erkendte sig skyldig i grov vold efter straffelovens § 245, men bestred, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at volden var begået under særdeles skærpende omstæn­digheder, og at tiltalte dermed var skyldig i overtrædelse af straffelovens § 246.

Retten lagde vægt på voldens karakter og omfang og på, at offeret havde været i livsfare og havde fået alvorlige skader.

Den 37-årige blev også dømt for yderligere et tilfælde af vold efter straffelovens § 245, for hærværk og overtrædelse af våbenlovgivningen samt for at være flygtet flere gange fra den psykiatriske afdeling, hvor han havde været varetægts­fængslet i surrogat.

Efter oplysningerne i en mentalerklæring er den 37-årige sindssyg og kan derfor ikke straffes. Retslægerådet havde anbefalet, at han blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Den anbefaling valgte retten at følge. Da der var tale om en alvorlig volds­forbrydelse, fastsatte retten ingen længstetid for anbringelsen.

Den 37-årige havde tidligere fået en behandlingsdom for trusler og overtrædelse af våbenlovgivningen.

Sagen var en nævningesag. Dommere og nævninger var enige om dommens resultat og sanktionsfastsættelsen.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 8. januar 2021.