Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

06 dec 2021

Retten i Glostrup

Tre mænd dømt for to drabsforsøg og våbenbesiddelse

Tre mænd fra Rødovre er straffet med hver 14 års fængsel for to drabsforsøg og våbenbesiddelse, forsøg på brandstiftelse og for at videreføre Loyal to Familia. En fjerde mand blev frifundet

Sagsnummer: CL-2380/2021

Sagen kort fortalt  
                                                                                                                                
Politiet havde i forbindelse med efterforskning af en konflikt mellem bandegrupperingerne Husumgruppen og Loyal to Familia (LTF) bl.a. aflyttet og overvåget en sort Audi, som blev anvendt af personer, der efter politiets opfattelse var tilknyttet LTF.

Den 27. maj 2020 ca. kl. 21.45 forsøgte politiet at anholde personer i Audien, der holdt parkeret på en villavej i Hvidovre. Audien kørte med høj hastighed fra stedet og kort efter kørte den frontalt ind i en villa. Politiet anholdt umiddelbart herefter to personer på henholdsvis 25 og 26 år nær ulykkesstedet. En tredje person på 25 år blev omtrent samtidig anholdt i en Suzuki på Motorring 3, mens den fjerde person på 28 år, som efter politiets opfattelse også havde været i Audien den pågældende aften, først blev anholdt i efteråret 2020.

I Audien fandt politiet blandt andet en maskinpistol og en pistol med ammunition, en benzindunk og dna fra flere af de anholdte. I Audien og i Suzukien fandt politiet desuden to krypterede iPhones, og det lykkedes at udlæse en del af de krypterede beskeder.

Alle fire mænd blev tiltalt for to gange som led i bandekonflikten at have forsøgt at dræbe en person fra Husumgruppen – dels den 25.-26. maj 2020, hvor personen ikke dukkede op, og dels den 27. maj 2020, hvor politiet greb ind. De fire mænd blev desuden tiltalt for våbenbesiddelse og for forsøg på brandstiftelse, da politiet mente, at Audien skulle være brændt af efterfølgende. De fire mænd blev også tiltalt for at have videreført Loyal to Familia, selv om banden var blevet forbudt.

Alle fire mænd nægtede sig skyldige, og de nægtede at have nogen tilknytning til Loyal to Familia.
                                                                                                                                       
Anklageren påstod de tiltalte idømt 14-16 års fængsel, udvisning af den ene tiltalte, som ikke var dansk statsborger, og opholdsforbud i bestemte områder.

Sagen er behandlet ved et nævningeting i Retten i Glostrup.
                                                                                                                                       
Dommens resultat

Nævningetinget fandt det bevist, at tre af de fire personer havde været til stede i Audien, og at de havde været i besiddelse af skydevåben og to gange havde forsøgt at dræbe personen fra Husumgruppen, samt at de havde planlagt at brænde Audien af efterfølgende. Retten fandt det også bevist, at drabsforsøgene og våbenbesiddelsen var sket som led i en bandekonflikt mellem Husumgruppen og Loyal to Familia, og at de tre tiltalte på denne måde havde videreført Loyal to Familia.

Retten lagde til grund, at den mand, der var blevet anholdt i Suzukien, havde kørt de tre mænd hen til Audien ved det sidste drabsforsøg, men retten fandt det ikke bevist, at han vidste, at de tre mænd var i besiddelse af våben i Audien, eller at de havde til hensigt at dræbe personen fra Husumgruppen. Han blev derfor frifundet.  

De tre mænd, der blev fundet skyldige, blev straffet med 14 års fængsel, og den ene af mændene blev udvist for bestandigt. Endvidere blev de tre mænd idømt opholdsforbud i Hvidovre Kommune, hvor drabsforsøgene var begået, samt i områder i Rødovre og København, hvor Loyal to Familia holder til.

Dommerne og nævningerne lagde ved strafudmålingen vægt på, at der er tale om to drabsforsøg og besiddelse af en maskinpistol og en pistol, og at kriminaliteten var begået efter nøje planlægning og i forening med flere ukendte medgerningsmænd og som led i en bandekonflikt. Dette indebærer, at normalstraffen kan forhøjes med indtil det dobbelte.

Dommerne og nævningerne var enige om dommens resultat.

Personerne, som blev fundet skyldige, vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 6. december 2021.