Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

25 mar 2021

Retten i Glostrup

Fængsel og udvisning for forsøg på røveri mod Loomis

En 51-årig mand fra Frankrig er blevet dømt for sammen med tre svenskere på 28, 27 og 23 år at planlægge og forberede et røveri mod værdihåndteringsvirksomheden Loomis i Høje Taastrup.

Sagsnummer: [SS 10038-2020]

Sagen kort fortalt

I november 2019 anholdt Københavns Vestegns Politi fire svenskere og ugen efter en 51-årig franskmand og sigtede dem alle for at være i færd med at planlægge og for­berede et røveri mod Loomis i Høje Taastrup.

Ved anholdelsen af den 51-årige var han i besiddelse af bl.a. et video­kamera indehol­d­ende flere filmklip fra august 2019 af området omkring Loomis’ kontanthåndterings­center og af byg­ningens­ bagside og adgangsforhold. Derudover var der optagelser af en planlagt flugtrute fra gerningsstedet, og af strækningen fra politigården til gernings­stedet. Satellitfotos, som blev fundet på den 51-åriges telefon, viste tilsvarende vej­stræk­ninger med opmålinger af vejbredder og markeringer på tværs af vejbaner, hvilket viste mulige afspærringer. Fund på telefonen viste også, at den 51-årige havde interes­seret sig for to af Arrivas busholdepladser, ligesom han havde søgt på en artikel om brand i el-biler

Derudover var der på den 51-åriges telefon blevet søgt på bl.a. tykkelse af betonmure og sprængninger, ligesom der på telefonen blev fundet spor efter en chatsamtale med et svensk telefonnummer om en person, der gerne ville deltage i et ”kup”, og med spørgs­mål om, hvor mange der skulle bruges til ”jobbet”.

Den 51-årige var i 2010 dømt for et røveri i august 2008 mod Dansk Værdihåndtering i Brøndby med et udbytte på ca. 62 millioner kroner og straffet med fængsel i 10 år og udvist for bestandig. Ved det røveri brød gerningsmændene gennem muren ved brug af en rendegraver, og politiets vej til gerningsstedet var spærret af lastbiler, der var sat på tværs af vejbaner og sat i brand, og af partisansøm, der var spredt ud over vej­banerne.

De fire svenskere, som havde opholdt sig i Danmark siden begyndelsen af oktober 2019, var tiltalt for at være medgerningsmænd. Det fremgik af en videoover­vågning, at tre af dem en aften i november havde været sammen med den 51-årige nær ved Loomis på en øde vejstrækning, som var en del af flugtruten. Den ene af svenskerne havde desuden søg­ninger på sin telefon af video fra et tidligere røveri mod Loomis, af bankbokse m.v.

De fire svenskere var udover røveriforsøget mod Loomis tiltalt for et forhold om lang­varig friheds­berøvelse af og røveri mod en 34-årig mand den 8. oktober 2019. Den 34-årige blev passet op en sen aften nær sit hjem i Høje-Taastrup Kommune, truet med en pistol eller pistollignende genstand, iført hånd­jern og tvunget ind i gernings­mænd­enes bil. Derefter blev han tilbageholdt i 17 timer, herunder i en periode på ca. 1½ time i et bagagerum. Han blev under frihedsberøvelsen tildelt slag og spark og frarøvet forskellige effekter, ligesom gerningsmændene forsøgte at aftvinge ham yderligere penge.  

Den 51-årige nægtede sig skyldig i forsøg på røveri mod Loomis, men erkendte at være rejst ind i Danmark i strid med det indrejseforbud, som han var meddelt i 2010.

De fire svenskere nægtede sig skyldig i forsøg på røveri mod Loomis.

Tre af svenskerne, to 27-årige og en 23-årig, erkendte sig dog delvist skyldige i at have deltaget i friheds­be­røvelsen den 8. oktober 2019.

Den fjerde, en 28-årig, som var bror til den 23-årige, nægtede sig skyldig i frihedsberøvelsen, og anklagemyndigheden valgte efter bevisførelsen at frafalde tiltalen mod ham for dette forhold.  

Dommens resultat

Retten fandt den 51-årige skyldig i forsøg på røveri af særlig grov karakter mod Loomis. Retten lagde herved vægt på de videofilm, der var optaget, sammenholdt med de mange oplysninger i form af billeder, søgninger og korrespondance, der blev fundet på hans telefon. Retten fandt det på denne baggrund bevist, at han havde været i færd med at planlægge et røveri af en tilsvarende karakter, som det han tidligere havde været med til at planlægge og gennemføre. Han blev også dømt for at overtræde det indrejseforbud, som han fik ved den tidligere dom. Den 51-årige blev straffet med fængsel i 6 år.

Retten fandt herudover de to svenske brødre på 28 og 23 år samt den ene af de 27- årige skyldig i forsøg på røveri mod Loomis, men frifandt den anden 27-årige. De tre svenskere, som havde erkendt at have været med til frihedsberøvelsen, blev fundet skyldig i dette forhold.

Den 23-årige og den ene 27-årige, der var skyldige i både røveriforsøget og frihedsberøvelsen blev idømt fængsel i 5 år.

Den 28-årige blev straffet med fængsel i 3 år for røveriforsøget. Den 27-årige, der alene blev dømt for frihedsberøvelse, blev straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder.

Alle fem, der i øvrigt ikke havde nogen tilknytning til Danmark, blev udvist med indrejseforbud for bestandig.

Alle nævninger og dommere var enige om resultatet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 24. marts 2021.