Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

25 jun 2021

Retten i Glostrup

9 års fængsel for overgreb mod datter og søn

En 43-årig far fra Brøndby er blevet dømt for gennem flere år at have voldtaget sin nu 11-årige datter og 9-årige søn samt udsat dem for en række andre seksuelle overgreb

Sagsnummer: SS 1127/2021

Sagen kort fortalt

I oktober 2020 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse fra Brøndby Kommune om voldtægt og andre seksuelle overgreb begået af en far mod hans datter. Manden blev varetægtsfængslet og efterfølgende tiltalt for disse forhold, og i marts 2021 blev tiltalen mod ham udvidet til også at omfatte voldtægt og andre seksuelle overgreb mod hans yngste søn.

Der var i begge forhold rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 210, stk. 1 og 3, § 216, stk. 2, og § 225, jf. § 216, stk. 2, og i relation til datteren tillige straffelovens § 232.

Anklagemyndigheden havde udover påstand om fængselsstraf også nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 236, stk. 1, nr. 2, fik forbud mod uden politiets tilladelse at dele bolig med børn under 18 år.

Manden nægtede sig skyldig i begge forhold og forklarede i retten blandt andet, at børnene havde fundet på anklagerne, fordi de savnede opmærksomhed fra deres mor.

Der blev i retten afspillet videoafhøringer af de to børn og af børnenes storebror samt afgivet forklaring af en række vidner, herunder børnenes mor og mormor.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den 43-årige var skyldig i begge forhold.

Retten lagde til grund, at overgrebene mod datteren var startet, da hun var 6 år gammel, og at hun siden da var blevet udsat for blandt andet ugentlige voldtægter. Overgrebene mod sønnen var startet, da han var 5 år gammel, og han var blevet udsat for blandt andet flere tilfælde af voldtægt.

Retten lagde ved bevisvurderingen navnlig vægt på datterens og sønnens troværdige forklaringer om overgrebene, som blev støttet af de øvrige vidneforklaringer i sagen, herunder forklaringen fra børnenes storebror.

Straffen blev fastsat til fængsel i 9 år.

Den 43-årige fik ved dommen også et såkaldt boligforbud, dvs. et forbud mod uden politiets tilladelse at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år.

Retten lagde i forhold til straffastsættelsen vægt på børnenes alder, antallet og grovheden af overgrebene, at overgrebene mod begge børn var begået over en længere årrække i deres hjem, og at overgrebene mod datteren havde en systematisk og kontinuerlig karakter. Det blev ved afgørelsen om boligforbud endvidere tillagt betydning, at tiltalte som teenager var dømt for at have begået blufærdighedskrænkelse mod en 5-årig dreng og en 3-årig pige.

De juridiske dommere bestemte, at tiltalte skulle betale 150.000 kr. i tortgodtgørelse til hver af de to børn, som påstået af børnenes bistandsadvokat.

Sagen var en nævningesag. Fire nævninger stemte for 10 års fængsel, mens to nævninger og de tre dommere stemte for 9 års fængsel. Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet.

Den 43-årige udbad sig betænkningstid i forhold til anke.

Den 43-årige, som har været varetægtsfængslet i sagen fra oktober 2020, skal være varetægtsfængslet efter dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 25. juni 2021.