Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

26 aug 2021

Retten i Glostrup

23-årig kvinde rejste til Syrien og lod sig hverve til Islamisk Stat

Den 23-årige kvinde er straffet med fængsel i 5 år for selv at lade sig hverve af terrororganisationen og desuden at have medvirket til, at hendes lillesøster efterfølgende også forsøgte at tilslutte sig Islamisk Stat

Sagsnummer: SS 4992/2021

Sagen kort fortalt

I sommeren 2016 modtog såvel PET som politiet henvendelser fra blandt andre forældrene til den dengang 18-årig kvinde fra Søborg, idet hun var udrejst af Danmark til Tyrkiet. Politiet noterede i forbindelse med anmeldelsen, at forældrene var bekymrede for, om kvinden ville tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien. Året forinden havde kvinden også forsøgt at udrejse af Danmark, men var blevet standset i lufthavnen. Før udrejsen i 2016 havde kvinden foretaget en række internetsøgninger på billeder, personer og videoer, som var tilknyttet Islamisk Stat eller islamisk ekstremisme, ligesom hun i perioder havde båret niqab og havde haft kontakt med personer, som var dømt for – eller af politiet var mistænkt for – terrorvirksomhed.

Efter udrejsen og i de følgende cirka tre år havde kvinden med mellemrum kontakt til sin familie, herunder navnlig sin mor og søster via elektroniske medier, hvorunder hun i marts 2017 med sin søster drøftede blandt andet pas, indrejse til et andet land og nødvendigheden af at have en såkaldt ”tazkyiah” som forudsætning for at kunne indrejse til et bestemt landområde. Søsteren blev den 7. marts 2019 dømt for i marts 2017 at have forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien.      

Kvinden blev den 12. marts 2019 anholdt af tyrkisk politi og siden tilbageholdt i et såkaldt deportationscenter, indtil hun den 7. juli 2020 blev udleveret til retsforfølgning i Danmark.  

Kvinden blev tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 114 e om tilslutning til en terrororganisation og medvirken til forsøg herpå i forhold til hendes søster. Hun blev også tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 114 j ved som dansk statsborger uden tilladelse at være indrejst i og have opholdt sig på et område kontrolleret af en terrororganisation.

Kvinden nægtede sig skyldig i alle forhold og forklarede i retten blandt andet, at hun var rejst til Tyrkiet for at være sammen med en kæreste, og at hun havde boet i Tyrkiet og Egypten frem til anholdelsen i marts 2019. På kvindens telefon og på hendes PC blev der bl.a. fundet flere chats, kort over Syrien, tre fotos, som PET via geolokation kunne fastslå som sandsynligvis optaget uden for Raqqa i Syrien og søgninger på internettet på billeder, personer og videoer, som var tilknyttet Islamisk Stat eller islamisk ekstremisme. I retten blev der desuden afspillet lyd- og videoklip samt afgivet forklaring af en række vidner.

Rettens afgørelse

Sagen er behandlet af et nævningeting ved Retten i Glostrup. Nævningetinget har fundet kvinden skyldig i tiltalen og idømt hende fængsel i 5 år. 

Retten fandt kvindens forklaring om, at hun udrejste med henblik på at besøge en kæreste i Tyrkiet, utroværdig. Kvinden kunne eksempelvis ikke nærmere identificere kæresten eller oplyse, hvor hun havde besøgt ham, ligesom der på hendes telefon og pc ikke er fundet billeder af eller andre spor efter ham.

Retten lagde ved bevisvurderingen bl.a. vægt på oplysningerne om kvindens interesse for radikal islamisme og for Islamisk Stat, familiens bekymring for, at kvinden var rejst til Syrien og opslag på Facebook fra hendes mor. Retten lagde desuden vægt på chatkommunikation mellem på den ene side kvinden og på den anden side hendes mor og søster, herunder de af kvinden fremsendte fotos, som det på baggrund af geolokation er vurderet optaget i den sydlige del af Raqqa i Syrien, og i øvrigt på chatkommunikation mellem kvindens mor og søster og flere andre personer, hvoraf i hvert fald en af disse måtte antages at opholde sig i Syrien samt de i øvrigt foreliggende oplysninger

Retten fandt det bevist, at kvinden den 16. juni 2016 udrejste af Danmark til Tyrkiet og derfra videre til Syrien, hvor hun umiddelbart efter tilsluttede sig Islamisk Stat, hvor hun opholdt sig indtil et tidspunkt umiddelbart forud for den 12. marts 2019.

Retten lagde endvidere til grund, at Islamisk Stat i gerningsperioden var en terrororganisation. 

Efter bevisførelsen fandt retten det også bevist, at kvinden medvirkede til, at hendes søster omkring den 18. marts 2017 forsøgte at rejse ind i Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat, samt at kvinden som dansk statsborger uden tilladelse var indrejst i og have opholdt sig i Raqqa-provinsen i Syrien.

Kvinden tog betænkningstid med hensyn til anke.

Kvinden blev fortsat varetægtsfængslet under anke eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 25. august 2021

Kontaktinformation

Pressehenvendelser kan ske til pressekontaktdommer Christina Breinstrup, tlf. 43 23 15 35 eller mail chbr@domstol.dk

Anmodninger om udskrift af dommen/aktindsigt skal ske til udskr.glo@domstol.dk