Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

24 sep 2021

Retten i Glostrup

Dom i sag om særligt grove indbrudstyverier og røveri mod ældre mennesker

Dom i sag om særligt grove indbrudstyverier og røveri mod ældre mennesker med skærpet straf efter straffelovens covid-19-bestemmelse og udvisning

Sagsnummer 1851/2021

Et enigt nævningeting har den 24. september 2021 afsagt dom i en sag mod fire tiltalte, der var fundet skyldige i en række særligt grove indbrudstyverier og forsøg på indbrudstyverier samt et tilfælde af røveri mod ældre mennesker i deres hjem begået i perioden fra marts 2020 til maj 2020, hvor en eller flere af de tiltalte skaffede sig adgang under urigtig angivelse af at skulle spritte af mod corona.

T1 var fundet skyldig i 12 særligt grove indbrudstyverier eller forsøg herpå, T2 var fundet skyldig i 9 særligt grove indbrudstyverier eller forsøg herpå, T3 var fundet skyldig i 8 særligt grove indbrudstyverier og T4 var fundet skyldig i et tilfælde af røveri, og 6 særligt grove indbrudstyverier eller forsøg herpå.

Forholdene var henført til straffelovens § 286, stk. 1, der omhandler særligt grove tyverier eller tyveriforsøg, da forholdene var begået af flere i forening og var rettet mod ældre og sårbare mennesker, ligesom kriminaliteten har været systematisk og organiseret.

Forholdene var endvidere henført til straffelovens § 81 d, stk. 1, der trådte i kraft den 2. april 2020, hvorved straffen for blandt andet indbrudstyveri og røveri kan forhøjes med indtil det dobbelte, når lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

Et enigt nævningeting har nu afsagt dom i sagen, hvorved T1 er straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder, der omfattede en reststraf på 260 dage, T2 med fængsel i 3 år og 6 måneder, T3 med fængsel i 2 år og 9 måneder og T4 med fængsel i 5 år.

Et enigt nævningeting har fulgt anklagemyndighedens påstand om udvisning af T1 og T2.

Retten har ved udmålingen af fængselsstraffene lagt vægt på det antal særligt grove indbrudstyverier og tyveriforsøg, som de tiltalte hver især er dømt for. Der er endvidere navnlig lagt vægt på, at forholdene er begået mod ældre og sårbare mennesker i deres hjem, at forholdene er begået af flere i forening og kriminalitetens systematiske og organiserede karakter. Straffene er endvidere forhøjet med henvisning til straffelovens § 81 d, stk. 1, da indbrudstyverierne og tyveriforsøgene skete under covid-19-epidemien, hvor en eller flere af de tiltalte skaffede sig adgang til de ældre menneskers hjem under angivelse af at skulle spritte af mod corona.

Nævningetinget har under disse omstændigheder været enige om, at der skal udmåles strenge straffe, hvilket er sket.

Et enigt nævningeting fulgte som nævnt udvisningspåstandene for de to tiltalte, T1 og T2, der ikke er danske statsborgere. Selvom T1 og T2 er født og opvokset i Danmark, hvor de har boet hele deres liv og nu bor med hver deres ægtefælle og børn, har de så mange tidligere domme bag sig og er nu dømt for så alvorlig kriminalitet, at betingelserne for at udvise dem er opfyldt.