Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

27 jan 2022

Retten i Glostrup

Skud mod tilfældig familie i bandeopgør

To mænd på i dag 23 og 27 år blev dømt for forsøg på manddrab i forbindelse med, at der den 2. august 2020 på Brøndby Nord Vej blev skudt mod en bil.

Rettens j.nr. CL-3605/2021, nævningesag


Sagen kort fortalt

Den 2. august 2020 skød to maskerede mænd, der kørte på en knallert, mindst 7 skud med to forskellige pistoler mod en forankørende bil. To af skuddene ramte bilen.

I bilen befandt sig en far og mor med deres lille søn på to måneder. Heldigvis blev ingen ramt.

Efterforskningen viste, at det ikke var familien, der var målet; men at der måtte være tale om en forveksling fra gerningsmændenes side.  Den videre efterforskning gav anledning til mistanke om, at skudepisoden var et led i en konflikt mellem bandegrupperingerne Bandidos og Gremium.

Mindre end 10 minutter efter skudepisoden stødte en politipatrulje på en bil med tre maskerede personer. Bilen forsøgte at køre fra patruljevognen. Undervejs sprang de to af personerne ud af bilen. Det lykkedes politiet at anholde den ene, en 27-årig mand, der dagen efter blev varetægtsfængslet.  Den tredje efterlod bilen og stak af, uden at politiet nåede at anholde ham.    

Ved politiets eftersøgning i området blev i vejkanten på bilens flugtrute fundet to pistoler, der viste sig at have affyret skuddene mod bilen. Desuden blev tæt ved det sted, hvor patruljen stødte på bilen, fundet en knallert, der stadig var varm.

Den 27-årige mand, som blev anholdt, blev varetægtsfængslet.

I december 2020 blev varetægtsfængslet en 23-årig mand, der erkendte at have ført bilen.

Begge mænd nægtede at kende noget til skudepisoden eller til de pistoler, der blev fundet. Begge bekræftede, at de havde tilknytning til Bandidos.

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod dem for i forening med en tredje ukendt person at være skyldige i drabsforsøg i forbindelse med skuddene mod bilen og for besiddelse af skydevåben. Anklagemyndigheden påstod desuden, at episoden var led i en voldelig bandekonflikt, og at straffen derfor skulle forhøjes med indtil det dobbelte, jf. straffelovens § 81 a.


Dommens resultat

Ved sagens afgørelse medvirkede foruden de tre dommere kun fem nævninger, idet en nævning under sagen var blevet ramt af Covid-19.

Der var enighed i nævningetinget om, at baggrunden for skudepisoden havde været en bandekonflikt, og at gerningsmændene havde troet, at det var en bil med personer fra den rivaliserende gruppering, de skød mod.

En nævning fandt, at det ikke udover rimelig tvivl var bevist, at de to tiltalte havde været involveret i skudepisoden.

Dommerne og de øvrige 4 nævninger fandt det bevist, at de to tiltalte sammen med en tredje ukendt havde planlagt at skyde mod bilen, og selvom de ikke havde haft til hensigt at dræbe, havde de indset, at når der fra en kørende knallert  med to våben blev affyret adskillige skud mod en forankørende bil, var det overvejende sandsynligt, at personer i bilen ville blive ramt og dræbt.

Efter flertallets afgørelse blev de tiltalte således fundet skyldige i forsøg på manddrab og i våbenbesiddelse efter straffelovens § 192 a som led i en bandekonflikt.

Straffen, der efter bestemmelsen om forbrydelse i bandekonflikt kunne forhøjes med indtil det dobbelte, blev fastsat til fængsel i 14 år for den 27-årige. For den 23-årige blev straffen fastsat til fængsel i 13 år, idet han ikke havde så belastet en fortid som den 27-årige, og han desuden i mellemtiden havde fået en anden dom lydende på et års fængsel.

De tiltalte blev desuden meddelt forbud mod at opholde sig på en række kendte Bandidostilholdssteder. Forbuddet gælder i 8 år fra løsladelsen efter afsoning af dommen.

Begge de tiltalte ankede dommen til frifindelse.

De tiltalte forblev varetægtsfængslede efter dommen.

 

 

Dommen er afsagt af retten i Glostrup den 27. januar 2022.