Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

02 nov 2022

Retten i Glostrup

Mand dømt for blandt andet voldtægt af tre kvinder

Dom afsagt: 1. november 2022

En nu 35-årig mand er blevet idømt forvaring for i perioden fra 2012 til 2020 adskillige gange at have tiltvunget sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med tre kvinder, som han i perioden på skift var samlevende med

Sagsnummer: SS 14690/2021
Sagen kort fortalt

Den nu 35-årige mand havde i perioden fra 2012 til 2020 været kæreste med tre kvinder, der alle, da forholdene startede, var 19-20 år gamle. Manden var tiltalt for voldtægt over for kvinderne ved at have tiltvunget sig analt og vaginalt samleje og andet seksuelt forhold i form af blandt andet oralsex og anale og vaginale penetreringer med dildoer og andre genstande. Han var for to af kvindernes vedkommende desuden tiltalt for forhold om vold og trusler, og over for en af kvinderne var han også tiltalt for ulovlig tvang.

Den 35-årige mand blev anholdt i juni 2021 på baggrund af en anmeldelse fra den kvinde, som han havde været kæreste med i perioden fra 2017 til 2020.

Der har under sagen været afgivet af forklaring af en lang række vidner, herunder de tre kvinder, sundhedspersoner, veninder og familie til de tre kvinder samt den tiltaltes familie og nuværende kæreste.

I retten forklarede de tre kvinder blandt andet, at forholdene udviklede sig med eskalerende skænderier og fysisk og psykisk vold, trusler, omfattende social kontrol og seksuelle overgreb, som af tiltalte blev anvendt og omtalt som straf, der tiltog i omfang og voldsomhed.

Tiltalte nægtede sig skyldig bortset fra i vold og trusler i et begrænset omfang, og han forklarede, at den voldsomme BDSM-sex, der havde været i forholdene, var sket frivilligt med kvinderne.

Sagen er behandlet over 10 retsdage ved et nævningeting i Retten i Glostrup.

Dommens resultat

På baggrund af navnlig de tre forurettedes forklaringer fandt et enigt nævningeting tiltalte skyldig i blandt andet voldtægt ved at have tiltvunget sig analt og vaginalt samleje og andet seksuelt forhold end samleje med de tre kvinder adskillige gange over hele perioden.

Tiltalte blev frifundet for vold og ulovlig tvang mod den ene af kvinderne, fordi forholdene måtte anses for forældede, da volden og den ulovlige tvang over for denne kvinde efter bevisførelsen ikke med den fornødne sikkerhed kunne siges at være fortsat indtil et tidspunkt inden for de seneste 5 år før, der blev rejst sigtelse for forholdene. 

Tiltalte blev idømt forvaring

Anklagemyndigheden havde påstået tiltalte idømt forvaring.

Dommerne og nævningerne fandt, at oplysningerne om omfanget, karakteren og grovheden af de begåede seksualforbrydelser sammenholdt med oplysningerne om tiltaltes person i særlig høj grad giver grundlag for at antage, at der er risiko for gentagelse, der gør forvaring påkrævet, og at betingelserne i straffelovens § 70, stk. 2, for forvaring således er opfyldt.

De juridiske dommere bestemte, at den 35-årige tiltalte skal betale henholdsvis 200.000 kr., 225.000 kr. og 225.000 kr. i tortgodtgørelse til hver af de tre forurettede.

Den 35-årige mand valgte at anke dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang og formildelse, subsidiært formildelse.

Den 35-årige, som har været varetægtsfængslet i sagen siden juni 2021, skal være varetægtsfængslet efter dommen.