Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

23 mar 2022

Retten i Glostrup

12 års mishandling og voldtægt af ægtefælle og vold mod børn

Ægtefællen og broderen til en afghansk kvinde dømt for bl.a. mishandling og voldtægt henholdsvis vold i løbet af ægteparrets samliv. Begge mænd blev desuden dømt for vold mod ægteparrets børn

Sagsnummer: AL-5534/2021

Sagen kort fortalt

I november 2020 flygtede en herboende afghansk kvinde fra sit hjem til et krisecenter med sine to døtre. Hun afbrød i denne forbindelse kontakten til sin familie og til sin ægtefælle, som hun havde boet sammen med igennem 12 år.

Efter blandt andet kvindens anmeldelse tiltalte anklagemyndigheden herefter hendes ægtefælle og bror for i forening at have truet kvinden og ægteparrets ældste datter med, at de skulle sendes til Afghanistan og slås ihjel, og for i fællesskab at have udsat kvinden for grov vold. Ægtefællen blev desuden tiltalt for at have udsat kvinden for mishandling og voldtægt under hele samlivet og for at have udsat børnene for mishandling og vold. Broderen, der periodisk havde boet hos ægteparret, blev desuden tiltalt for mishandling af børnene.

Kvindens ægtefælle og bror nægtede sig skyldige.

Retten fandt det bevist, at kvindens ægtefælle var skyldig i voldtægt og mishandling af kvinden under hele det 12 år lange samliv, og at han desuden havde udsat sin ældste datter for vold. Endvidere fandt retten det bevist, at kvindens bror var skyldig i at have udsat børnene for vold. Ægtefællen blev frifundet for vold mod sin yngste datter. Broderen blev frifundet for vold og frihedsberøvelse af sønnen, da strafansvaret var forældet.  

Kvindens ægtefælle blev straffet med fængsel i 6 år og udvist med indrejseforbud for bestandig. Han blev desuden pålagt at betale kvinden tortgodtgørelse. Kvindens bror blev straffet med fængsel i 5 måneders og tildelt en advarsel om udvisning.

Ved straffenes udmåling lagde retten navnlig vægt på karakteren og omstændighederne ved de begåede lovovertrædelser samt det lange tidsforløb, hvorunder forholdene havde fundet sted.

Kvindens ægtefælle ankede dommen til frifindelse, og kvindens broderen vil inden for ankefristen på 14 dage beslutte, om han ønsker at anke dommen.

Alle dommere og nævninger var enige om dommens resultat.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 17. marts 2022.

Kontaktinformation

Nummeret til Anklagemyndighedens pressetelefon: 72 68 90 08.