Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

28 mar 2022

Retten i Glostrup

Psykisk syg mand dømt for overfald med kniv i Ballerup

Familie på vej til børnefødselsdag overfaldet med kniv. Den 37-årige gerningsmand er nu dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling.

Sagsnummer: D12-7123/2021

Sagen kort fortalt

Den 3. oktober 2020 var en kvinde på vej til børnefødselsdag til fods sammen med sin datter på 11 år og søn på knap 15 år og sønnens kæreste. Pludselig blev hun angrebet bagfra af en ukendt mand, der stak hende i den ene balle med en kniv. Manden vendte sig mod datteren og stak ud mod hendes bryst. Datteren afværgede stikket med den ene arm, der var i gips; men kniven trængte gennem bandagen og tilføjede hende et lille snitsår på armen.

I forbindelse med efterforskningen fandt politiet en kniv med blodspor i en hæk nær gerningsstedet og tæt herpå en skede, der passede til kniven. En videoovervågning viste, at en mand med et karakteristisk bevægelsesmønster var løbet forbi og havde smidt noget i hækken der, hvor kniven blev fundet.  

Politiet anholdt dagen efter den 37-årige, der kort efter overfaldet var blevet observeret i området.

Anklagemyndigheden rejste tiltale for vold af særlig farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1.

Tiltalte nægtede sig skyldig og ønskede ikke at afgive forklaring.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at det var den tiltalte, som havde begået knivoverfaldet, og at han derfor havde overtrådt straffelovens § 245, stk. 1.

Retten lagde vægt på, at manden på videooptagelsen svarede til tiltalte, herunder det karakteristiske bevægelsesmønster. Hertil kom, at en dnaanalyse af blodsporet på kniven viste, at det med den højeste sandsynlighed kunne stamme fra kvinden, og at dnaspor fra papir, der var viklet om skæftet på kniven, og på skeden, med den højeste sandsynlighed kunne stamme fra tiltalte.

Efter oplysningerne i en mentalerklæring var den 37-årige sindssyg og kunne derfor ikke straffes. Retslægerådet havde anbefalet, at han blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Den anbefaling valgte retten at følge. Da der var tale om en alvorlig voldsforbrydelse, fastsatte retten ingen længstetid for anbringelsen.

Den 37-årige var tidligere straffet for vold og våbenbesiddelse.

Sagen var en nævningesag. Dommere og nævninger var enige om dommens resultat og sanktionsfastsættelsen.

Tiltalte, der under sagen har været fængslet i psykiatrisk afdeling, accepterede fortsat fængsling.

Tiltalte skal inden for ankefristen på 14 dage beslutte, om han ønsker at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 28. marts 2022.