Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

21 apr 2022

Retten i Glostrup

Bøde for konkurrencebegrænsning i energisektoren

To selskaber og fire personer er dømt for konkurrencebegrænsende virksomhed vedrørende service på naturgasfyr

Sagsnummer: [13554/2019]

Sagen kort fortalt

I 2016 traf Konkurrencerådet afgørelse om, at HMN Naturgas sammen med to konkurrenter og en brancheforening havde overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser på service af naturgas i Hovedstadsområdet og Midt og Nordjylland. Den afgørelse blev i 2021 stadfæstet af Østre Landsret.

Konkurrencerådet anmeldte forholdet til politiet for at få en strafferetlig afgørelse i sagen.

Statsadvokaten for Særlig Økonomiske og International Kriminalitet rejste tiltale mod HMN Naturgas I/S, som nu er under opløsning, og den ene underleverandør/konkurrent, samt fire personer, som var ansat i de involverede selskaber. Den anden underleverandør/konkurrent var gået konkurs, og brancheforeningen opløst.

Dommens resultat

Retten har fundet de to selskaber skyldige i konkurrencebegrænsende virksomhed, der havde til formål at begrænse konkurrencen om koordinering af abonnementspriser for service på naturgasfyr til slutbrugere på markedet for gasfyrsservice. De fire ansatte er fundet skyldige i at have medvirket ved at have indgået en aftale den 29. april 2014 mellem selskaberne og brancheforeningen om den konkurrencebegrænsende virksomhed.

Domsmandsretten fandt det ikke bevist, at den konkurrencebegrænsende virksomhed var at betragte som en kartelaftale af grov beskaffenhed. Der var derfor ikke grundlag for at straffe de tiltalte personer med fængselsstraf, sådan som anklagemyndigheden havde krævet. Den konkurrencebegrænsende virksomhed blev kategoriseret som en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, og de to selskaber blev hver straffet med en bøde på 8 mio. kr. To af de tiltalte personer blev hver straffet med en bøde på 100.000 kr., den tredje med en bøde på 75.000 kr. og den fjerde med en bøde på 50.000 kr. 

De tiltalte har nu 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 21. april 2022.