Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

28 apr 2022

Retten i Glostrup

Dom for organiseret indførsel og handel af kilovis af kokain og amfetamin

En hollandsk lastbilchauffør er fundet skyldig i flere gange i foråret 2020 at have transporteret og distribueret kasser med kokain og amfetamin til netværk i Danmark. To grupper af i alt 9 mænd fra henholdsvis københavnsområdet og Nordsjælland er dømt som aftagere af store mængder kokain.

Sagsnummer: 2625/2021

 

Sagen kort fortalt

Politiet efterforskede i løbet af foråret 2020 en sag om organiseret indsmugling af euforiserende stoffer via Holland til Danmark.

Efterforskningen blev særligt rettet mod en hollandsk lastbilchauffør, som flere gange i april og maj 2020 kørte til Danmark og på adresser i bl.a. Brøndby og Glostrup over­le­ve­re­de kasser til forskellige personer.  

Efterforskningen fortsatte frem til september 2020, hvor politiet anholdt en række personer, som blev sigtet for at være en del af det organiserede netværk af aftagere i Danmark. Den hollandske chauffør blev anholdt i Holland i november 2020 og blev efterfølgende udleveret til Danmark.

Den nu 50-årige hollandske lastbilchauffør blev tiltalt for på 5 forskellige datoer i henholdsvis april og maj 2020 at have indført og videreoverdraget store mængder kokain og amfetamin til aftagere i Danmark.

I alt 10 mænd fra Danmark blev tiltalt for at være aftagere af dele af disse mængder. Sådan var 4 mænd på nu 24-25 år fra Valby/Hvidovre-området tiltalt for i 4 tilfælde at have aftaget og videresolgt kokain af en samlet mængde på i alt 70 kilo, mens 6 mænd på mellem 24 og 45 år fra Nordsjælland var tiltalt for i et tilfælde at have aftaget og videresolgt 14 kilo kokain. Fem af dem var tillige tiltalt for i den forbindelse at være i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition.

En 27-årig mand fra Hvidovre, som politiet anså for den danske bagmand, var ikke en del af sagen. Han havde inden anholdelsesaktionen i september 2020 forladt landet, og det var ikke lykkedes politiet at få ham anholdt.

En del af sagens bevismateriale var udtræk fra krypterede telefoner, som det var lykkedes politiet at udlæse, samt kommunikation fra den krypterede app EncroChat, som det i sommeren 2020 lykkedes fransk politi at få adgang til. Retten har tilladt, at materialet indgik i sagen som bevis.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den hollandske chauffør var skyldig i at have indført og vide­re­overdraget i alt 125 kilo amfetamin, 66,6 kilo kokain og 137 kilo hash. Han blev straf­fet med fængsel i 16 år og udvist af landet for bestandigt.

Sagerne mod aftagerne af 125 kilo amfetamin, 16,6 kilo (af de 66,6 kilo) kokain og 136 kilo hash er tidligere afgjort.

Retten fandt det også bevist, at tre af de tiltalte fra Valby/Hvidovre-området var skyl­dige i at have deltaget i den organiserede kriminalitet ved at have modtaget, besiddet og videreoverdraget i alt 60 kilo kokain. De blev hver straffet med fængsel i 14 år.

Den fjerde tiltalte havde en mindre rolle og havde kun kortvarigt været involveret i forbindelse med gruppens modtagelse af 10 kilo kokain. Han blev straffet med fængsel i 6 år.

I gruppen fra Nordsjælland fandt retten det bevist, at de fire på henholdsvis 41, 38, 24 og 24 år var skyldige i at have deltaget i organiseret kriminalitet ved at have modtaget og besiddet med henblik på videreoverdragelse i alt 14 kilo kokain. De tre ældste blev også dømt for besiddelse af pistolen og blev straffet med henholdsvis 11, 12 og 12 års fængsel. Den 24-årige, som ikke blev dømt for besiddelse af pistolen, blev straffet med fængsel i 10 år.

En 31-årig mand blev straffet med fængsel i 8 år for sin mindre rolle i sagen.

En 32-årig mand blev i det væsentligste frifundet. Det var alene bevist, at han havde medvirket ved en enkelt efterfølgende handel af skønsmæssigt mellem 50 og 75 gram kokain. Han fik en fængselsstraf på 6 måneders fængsel.

Domsmandsretten var enig om resultatet.

De tiltalte har nu 14 dage til at beslutte, om de vil anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 28. april 2022