Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

11 maj 2022

Retten i Glostrup

Patient dømt for besiddelse af en kniv under operation.

Under en operation opdagede en operationssygeplejerske, at patienten havde en kniv i bukselinningen.

Sagsnummer: SS1706/2022

Sagen kort fortalt

En 44-årige patient skulle i november 2021 opereres for betændelse i sit ene ben. Efter tiltalte var blevet bedøvet og anbragt på operationsbordet opdagede en operationssygeplejerske, at den 44-årige havde en kniv i fastsat med en clips i bukselinningen på hospitalstøjet.

Da den 44-årige var vågnet igen efter operationen, blev han afhørt af to betjente, og kniven blev konfiskeret.

Den 44-årige forklarede i retten, at han tidligere altid gik med kniv. Kniven brugte han til at skære frugt eller ledninger med. Efter han har fået flere domme for besiddelse af kniv, forsøgte han at undgå at medbringe sin kniv, når han gik ud. Kort før operationen opdagede han, at han ved en fejl havde fået kniven med sig på hospitalet. Han forsøgte at ringe til en ven, der kunne hente kniven. Vennen nåede ikke frem, før operationen skulle starte, og den 44-årige anbragte derfor kniven i bukselinningen på hospitalstøjet med en clips.

En operationssygeplejerske forklarede i retten, at hun opdagede kniven, da de løftede den bedøvede 44-årige over på operationsbordet.

Dommens resultat

Retten lagde til grund, at operationsstuen på hospitalet var offentligt tilgængeligt område i knivlovens forstand og at tiltalte efter sin egen og operationssygeplejerskens forklaring havde kniven på sig under operationen.

Retten fandt på denne baggrund den 44-årige skyldig i overtrædelse af knivloven. Da tiltalte tidligere var straffet for overtrædelse af knivloven skulle straffen efter praksis fastsættes til ubetinget fængsel i 40 dage. Tiltalte har siden fået amputeret sit venstre ben ved knæet. Henset til tiltaltes personlige forhold blev straffen undtagelsesvis gjort betinget.

Anklageren havde påstået det samme.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 11. maj 2022.