Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

28 jun 2022

Retten i Glostrup

Mand dømt for drabsforsøg med maskinpistol

En 36-årig mand er straffet med 12 års fængsel for i januar 2021 at have forsøgt at dræbe en 34-årig mand med en maskinpistol

Sagsnummer: SS 947/2022

Sagen kort fortalt

Den 18. januar 2021 satte en nu 34-årig mand sig ind i sin bil, der holdt parkeret i Brøndby Strand. Den nu 36-årige gerningsmand gik hen til førersiden af bilen og skød på tæt hold gennem bilruden mod den 34-årige mand. Den 34-årige mand, der kun blev let såret ved episoden, bakkede væk fra stedet og søgte efterfølgende tilflugt hos sine svigerforældre, hvorfra politiet blev tilkaldt.

Tiltalte meldte sig selv til politiet kort tid efter episoden.

Der var rejst tiltale for drabsforsøg, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 b, og for våbenbesiddelse, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

Tiltalte erkendte besiddelsen af den skarpladte maskinpistol og grov vold i form af skudafgivelse, men nægtede sig skyldig i drabsforsøg, idet han forklarede, at han alene havde til hensigt at skræmme den 34-årige mand.

Sagen er behandlet ved et nævningeting i Retten i Glostrup.

Dommens resultat

På baggrund af navnlig den 34-åriges forklaring sammenholdt med de tekniske undersøgelser, fandt retten det bevist, at tiltalte havde sigtet mod forurettedes hoved med en maskinpistol og havde affyret et skud mod ham på kort afstand gennem den lukkede bilrude. Retten lagde endvidere til grund, at tiltalte umiddelbart inden skudafgivelsen havde forsøgt at affyre maskinpistolen, men havde glemt at afsikre den, og at han efter skudafgivelsen løb efter forurettede og forsøgte at skyde igen, hvilket mislykkedes – formentlig fordi et patronhylster havde sat sig fast i maskinpistolen, så den ikke kunne affyres igen.

Retten afviste på denne baggrund den 36-årige tiltaltes forklaring om, at han alene havde til hensigt at skræmme den 34-årige. Retten fandt den 36-årige tiltalte skyldig i forsøg på manddrab og i besiddelse af en ladt maskinpistol på offentligt tilgængeligt sted.

Straffen blev fastsat til fængsel i 12 år.

Dommerne og nævningerne lagde ved strafudmålingen vægt på, at der var tale om et planlagt drabsforsøg, og at der var anvendt en skarpladt maskinpistol. Da maskinpistolen havde være anvendt et offentligt tilgængeligt sted, blev straffen skærpet efter straffelovens § 81 b.

Der blev afgivet 11 stemmer for 12 års fængsel, og 1 stemme for 13 års fængsel. Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet.

De juridiske dommere bestemte, at den 36-årige tiltalte skal betale 15.000 kr. i krænkelsesgodtgørelse til den 34-årige mand.

Den 36-årige mand valgte at anke dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang.

Den 36-årige, som har været varetægtsfængslet i sagen siden januar 2021, skal være varetægtsfængslet efter dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 27. juni 2022.