Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

12 jan 2023

Retten i Glostrup

To mænd er hver idømt fængsel i 3 år og 3 måneder.

Dom afsagt: 12. januar 2023

To mænd er hver idømt fængsel i 3 år og 3 måneder for besiddelse af to pistoler isat magasiner med skarpe patroner, og den ene mand er udvist

Rettens sagsnr. SS DL 7964/2022

En 24-årig og en 29-årig mand, der på gerningstidspunktet den 5. februar 2022 var medlemmer af NNV-gruppen, var ved et nævningeting blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, og § straffelovens 81 a, stk. 1, ved i en brugsstjålet Audi under kørsel på Hillerødmotorvejen i Gladsaxe Kommune under særligt skærpende omstændigheder at have besiddet to pistoler isat magasiner med skarpe patroner, hvilken våbenbesiddelse ifølge tiltalen havde baggrund i en konflikt mellem NNV-gruppen og en gruppering af politiet monitoreret som Gruppe X, eller var egnet til at fremkalde en konflikt mellem NNV-gruppen og en gruppering af politiet monitoreret som Gruppe X, hvor der som led i konflikten mellem de to grupperinger anvendes skydevåben.

Der var ud over straf blandt andet nedlagt påstand om udvisning af den ene tiltalte, der er statsborger i Libanon, og der var nedlagt påstand om opholdsforbud for begge de tiltalte i et nærmere afgrænset område af København N og København NV og Husum samt konfiskation af pistolerne, ammunition, benzindunk og maskeringstøj.

De tiltalte blev af nævningetinget fundet skyldige at have besiddet to pistoler isat magasiner med skarpe patroner i en brugsstjålet Audi under kørsel på Hillerødmotorvejen i Gladsaxe Kommune under særligt skærpende omstændigheder.

Nævningetinget lagde til grund, at de tiltaltes besiddelse de to pistoler isat magasiner med skarpe patroner havde relation til de tiltaltes tilknytning til NNV-gruppen, og at det var hensigten, at pistolerne skulle anvendes til en ikke nærmere konkretiseret konfrontation med en eller flere personer.

Et flertal af nævningetinget fandt efter en samlet bedømmelse af bevisførelsen om grupperingen af politiet monitoreret som Gruppe X og personer tilknyttet denne gruppering, bevisførelsen om konfliktbilledet på gerningstidspunktet, herunder om NNV-gruppens modparter på gerningstidspunktet, og bevisførelsen i øvrigt, at det ikke med den fornødne klarhed og ud over enhver rimeligt tvivl var bevist, at de tiltaltes besiddelse af to pistoler isat magasiner med skarpe patroner den 5. februar 2022 havde baggrund i en konflikt mellem NNV-gruppen og en gruppering af politiet monitoreret som Gruppe X, eller at de tiltaltes besiddelse af pistolerne den 5. februar 2022 var egnet til at fremkalde en konflikt mellem NNV-gruppen og en gruppering af politiet monitoreret som Gruppe X, hvor der som led i konflikten mellem de to grupperinger anvendes skydevåben. Forholdet blev derfor ikke henført under straffelovens § 81 a, stk. 1.

De tiltalte blev hver idømt fængsel i 3 år og 3 måneder. Der blev ved straffastsættelsen navnlig lagt på karakteren og grovheden af forholdet vedrørende overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, herunder omstændighederne hvorunder de tiltalte i deres egenskab af bandemedlemmer på gerningstidspunktet i forening var fundet i besiddelse af to pistoler isat magasiner med skarpe patroner på offentligt tilgængeligt sted, og de tiltaltes forstraffe for personfarlig kriminalitet.

Den tiltalte, der er statsborger i Libanon, blev udvist med et indrejseforbud i 12 år.

De tiltalte blev frifundet for opholdsforbuddet.

Dommen blev anket af begge tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

De tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

Retten blev afsagt af Retten i Glostrup den 12. januar 2023.