Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

09 nov 2023

Retten i Glostrup

Offer for rulleforretning dømt for forsøg på manddrab i Brøndby Havn.

Dom afsagt: 9. november 2023

En 37-årig mand er dømt for bl.a. forsøg på manddrab ved på offentligt sted at have afgivet fire skud mod tre mænd, som havde udsat ham for bl.a. røveri og grov vold.

Sagen kort fortalt

Den 30. oktober 2022 omkring kl. 20 mødtes en 37-årig mand med tre mænd ved Brøndby Havn i Hvidovre med henblik på overdragelse af en mængde hash. Her blev den 37-årige udsat for grov vold og frataget 800 gram hash, ligesom der blev afgivet et skud med en gas- og signalpistol for at skræmme ham. Politiet modtog anmeldelsen om skyderi omkring kl. 20. Ved ankomsten til stedet fandt politiet den 37-årig mand, som lå ned i siden af vejen med blod i ansigtet.

Kort tid efter modtog politiet oplysninger om, at en 30-årig mand med skader efter skud var blevet afleveret på hospitalet. Den 37-årige mand blev bragt til et andet hospital.

Videooptagelserne fra stedet viste bl.a., at den 37-årige mand skød fire gange mod en bil, som kørte væk stedet. Den 30-årige, der befandt sig i bilen med de to andre mænd, blev ramt i ryggen af ét skud, mens de øvrige tre patroner blev fundet i bilen. Den pistol, som den 37-årige mand skød med, blev efterfølgende fundet i havnen.

Den 37-årige mand blev herefter anholdt og senere tiltalt for forsøg på manddrab, besiddelse af en skarpladt pistol samt besiddelse og salg af kokain, amfetamin og hash.

Sagen mod den 37-årige er behandlet ved et nævningeting ved Retten i Glostrup.

Dommens resultat

Den 37-årige mand erkendte, at det var ham, der afgav de fire skud, hvoraf det ene ramte den 30-årige i ryggen. Han nægtede sig imidlertid skyldig i forsøg på manddrab, idet han var blevet udsat for et uretmæssigt angreb og derfor afgav de fire skud i nødværge.

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at de tre mænd kørte væk fra stedet, da den 37-årige mand fra 20-25 meters afstand afgav fire skud mod bilen, og at han i hvert fald anså det som overvejende sandsynligt, at han ville ramme en eller flere af de tre personer, som sad i bilen, og at en eller flere af dem herved ville afgå ved døden.

Retten fandt, at den 37-årige mands afgivelse af fire skud mod bilen ikke kunne anses som lovligt nødværge efter straffelovens § 13, stk. 1. Når angrebet på den 37-årige var afsluttet, og når de tre mænd var på vej væk i bil, var den 37-årige mands afgivelse af de fire skud mod bilen heller ikke rimeligt begrundet i, at han ved rulleforretningen var blevet bange eller ophidset, jf. straffelovens § 13, stk. 2.

Herefter blev den 37-årige mand fundet skyldig i forsøg på manddrab, besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Retten fandt desuden, at drabsforsøget og våbenbesiddelse var omfattet af straffelovens § 81 b, da drabsforsøget var begået på et offentligt tilgængeligt område.

Den 37-årige mand blev desuden fundet skyldig i besiddelse af 10,8 kilo hash, 40 gram kokain og 100 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse.

Alle dommere og nævninge lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på, at drabsforsøget var begået med et skydevåben på et offentligt tilgængeligt område.

Et flertal i nævningetinget fandt, at det måtte antages, at den 37-årige mand afgav de fire skud i en oprørt sindstilstand, idet han umiddelbart forinden var blevet udsat for et groft overfald forøvet af de tre mænd, han skød efter. Flertallet stemte derfor for at fastsætte straffen til fængsel i 10 år.

Et mindretal i nævningetinget fandt, at det forudgående overfald ikke kunne begrunde, at den 37-årige mands sindstilstand var af en sådan oprørt karakter, at det var berettiget at afgive de fire skud mod overfaldsmændene. Mindretallet stemte derfor for at fastsætte straffen til fængsel i 12 år.

Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet, således at straffen blev fastsat til fængsel i 10 år.

Der blev hos den 37-årige mand desuden konfiskeret en pistol, afskudte patronhylstre, en mobiltelefon, en plade hash og rester af amfetamin.

Den 37-årige mand tog betænkningstid med hensyn til anke af dommen

Sagen mod de tre personer, der udsatte den 37-årige for røveri mv., blev afgjort ved retten i Glostrup i juli 2023, hvor de er straffet med fra 1 år og 6 måneder til 1 år og 9 måneders fængsel for bl.a. røveri, grov vold, ulovlig tvang og forsøg på frihedsberøvelse af den 37-årige og for at have været i besiddelse af en kombineret gas- og signalpistol med tilhørende ammunition

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup torsdag den 9. november 2023