Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

03 feb 2023

Retten i Glostrup

Fængsel på livstid for skuddrab på offentligt sted

Dom afsagt: 3. februar 2023

To mænd på henholdsvis 26 og 22 år dømt for drab på en 22-årig mand i Brøndby Strand

Sagsnr. SS7961/2022

Sagen kort fortalt

Politiet modtog den 28. december 2021 kl. 13.13 en anmeldelse om skyderi ved Hallingparken i Brøndby Strand. Ved ankomsten fandt de den 22-årige F liggende livløs på jorden. Politiet fandt derudover tre patronhylstre og et projektil, der var skudt gennem en parkeret varebil. F blev bragt til hospitalet, hvor han kort efter blev erklæret død.

En sammenklippet videosekvens fra kameraovervågning af boligområdet den 28. december 2021 viste blandt andet, at F løb ud af en opgang og hen imod to personer, som begge bar mundbind og var iført sort tøj med hætten trukket op, ligesom den ene bar handsker. F vendte om og flygtede, og de to personer løb efter ham. Efter en distance standsede F sit løb og gik tilbage mod den forreste af de to personer, som på ganske kort afstand affyrede skud direkte mod F’s overkrop.

De lægelige oplysninger viste, at F afgik ved døden, fordi et projektil havde perforeret hans hjerte og venstre lunge.

Efterfølgende blev en 26-årig og en 21-årig anholdt og nu tiltalt for drab, besiddelse af en skarpladt pistol og for overtrædelse af straffelovens § 81 b.

Sagen er behandlet ved et nævningeting ved Retten i Glostrup.

Dommens resultat

De tiltalte erkendte, at det er dem, som ses på en videoovervågning fra det boligområde, hvor F blev dræbt.  

Den 26-årige erkendte, at det var ham, der skød mod F. Han tilstod manddrab og besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, og at overtrædelserne var omfattet af straffelovens § 81 b.

Den 21-årige erkendte, at han løb efter den 26-årige og F ind i boligområdet. Han nægtede sig skyldig i manddrab og våbenbesiddelse, men kunne erkende forsøg på røveri.

Efter bevisførelsen kunne retten lægge til grund, at de to tiltalte havde kendt hinanden i en årrække, at de i tiden op til den 28. december 2021 var sammen hver dag, og at den 21-årige vidste, at den 26-årige, da de fulgtes ad i Brøndby Strand, var bevæbnet med en skarpladt pistol. 

Begge tiltalte forklarede, at den 26-årige i tiden op til den 28. december 2021 havde haft problemer med en kreds af personer fra Brøndby Strand, og at han var blevet pålagt en dummebøde af denne personkreds. Den 26-årige forklarede uddybende, at F var del af personkredsen, og at tiltalte tog til Brøndby Strand for at tale med nogen fra gruppen, der havde givet ham dummebøden. Den 26-åriges forklaring om problemer med en sådan kreds af personer, herunder F, støttedes af oplysninger om, at F’s telefon den 4. december 2021 var registreret nær den 26-åriges bopæl, og at der på samme tidspunkt fra denne telefon var sendt oplysninger om den 26-åriges bopæl.

Flere vidner overværede optakten til skudepisoden og selve drabet, og retten kunne efter forklaringerne sammenholdt med den øvrige bevisførelse, herunder videomaterialet, tilsidesætte den 21-åriges forklaring om, at han ikke havde forsæt til drab, men alene til røveri, og retten bemærkede i den forbindelse, at de tiltalte indbyrdes havde afgivet divergerende forklaringer om baggrunden for at tage til Brøndby Strand.

Efter en samlet vurdering af bevisførelsen, herunder videosekvenserne og vidneforklaringer om de tiltaltes adfærd, påklædning og udtalelser, lagde retten i stedet til grund, at de tiltalte sammen var taget til Brøndby Strand bevæbnet med et skarpladt våben for målrettet at lede efter en bestemt person med henblik på at konfrontere denne, og at den 21-årige i hvert fald undervejs i forløbet måtte have indset det som overvejende sandsynligt, at den 26-årige ville dræbe denne person med den medbragte pistol.

Herefter blev de tiltalte fundet skyldige i manddrab og besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, ligesom retten under hensyn til, at overtrædelserne var begået på offentligt tilgængeligt område, fandt disse omfattet af straffelovens § 81 b.

Dommerne og nævningerne lagde ved strafudmålingen vægt på, at drabet var begået i forening og efter fælles forståelse med et skydevåben, og at overtrædelserne var begået på offentligt tilgængeligt område.

På denne baggrund og henset til seneste praksis fra Højesteret blev straffen for begge tiltalte udmålt til fængsel på livstid.

De tiltalte valgte at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup fredag den 3. februar 2023.