Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

28 mar 2023

Retten i Glostrup

Knivdrabet den 14. november 2021 i Cederlunden i Høje-Taastrup

Dom afsagt: 28. marts 2023

Dom i sagen om et slagsmål under anvendelse af machete og kniv, hvor en 19-årig mand døde af et knivstik i hjertet, og to andre blev såret.

Sagsnummer: SS 8281/2022

Sagen kort fortalt

Den 14. november 2021 blev politi og ambulance kaldt til beboelseskvarteret Cederlunden i Høje-Taastrup, hvor de fandt en 19-årig mand A dødeligt såret af et knivstik i hjertet. A døde to dage senere.

Længere nede ad vejen lå en dengang 21-årig mand X hårdt såret af adskillige hug og stik på kroppen og hovedet. Han havde en springkniv i lommen. Samme aften henvendte en dengang 17-årig mand B sig på en akutmodtagelse med stiksår på brystet og armen.

Der blev ved Cederlunden fundet en machete og en skede, der viste sig at passe til macheten. X og B blev anholdt og varetægtsfængslet sammen med Y, en kammerat til X, der havde været til stede på Cederlunden. I december 2021 blev den da 18-årige C og 19-årige D også varetægtsfængslet. Y blev løsladt i marts 2022 og blev ikke tiltalt i sagen.

Efterforskningen viste, at der havde været tale om en konfrontation mellem to vennegrupper med X og Y på den ene side og A, B, C og D på den anden side.

X blev tiltalt for med springkniven at have dræbt A og at have forsøgt at dræbe B.

B, C og D blev tiltalt for at have forsøgt med macheten at dræbe X. B blev også tiltalt for at have truet X på livet kort før episoden på Cederlunden.

X, B, C og D har været varetægtsfængslet helt frem til hovedforhandlingen. De nægtede sig alle skyldige.

Afgørelse af skyldspørgsmålet

Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at der tidligere på dagen på en parkeringsplads i nærheden af Høje- Taastrup station havde været en episode, hvor B havde truet X og Y, der sad i en bil, og at X umiddelbart derefter havde forsøgt at køre B ned.

Retten fandt, at B var skyldig i trusler efter straffelovens § 266.

Det lå fast, at B herefter blev samlet op af C, der kom i en bil sammen med A og D, og at de derfra kørte til Cederlunden, hvor de ankom kort efter X og Y.

På baggrund af blandt andet blodspor, fund af våben og forklaringer fra vidner på stedet i Cederlunden sammenholdt med elementer fra de tiltaltes forklaringer fandt retten det bevist, at der herefter opstod en konfrontation mellem på den ene side X, der var bevæbnet med en springkniv, og på den anden side A, B og C, der var bevæbnet med en machete, mens D blev i bilen.

Retten fandt det bevist, at X stak A og B med springkniven. Et kvalificeret flertal af rettens medlemmer fandt, at X derved var skyldig i drab og drabsforsøg, og afviste, at der var tale om nødværge.

Efter stemmeflertallet blev X herefter fundet skyldig i drab på A og drabsforsøg på B.

Retten fandt i enighed B og C skyldige i at have forsøgt at dræbe X med macheten.

Retten fandt det bevist, at D så, at de andre tog macheten med, og var klar over, at de skulle konfrontere X. Der var imidlertid ikke enighed om, hvad D havde forestillet sig, der kunne ske. D blev herefter kun fundet skyldig i trusler efter straffelovens § 266.

Dommen

For X var der enighed om, at der i formildende retning skulle tages hensyn til den situation, det var foregået i, hvor X selv var blevet angrebet og såret.

Der blev afgivet stemmer for både 10, 11 og 12 års fængsel. Efter stemmeflertallet blev straffen på fængsel i 11 år.

X, der er iransk statsborger, men har boet i Danmark, siden han var tre måneder gammel, blev udvist for bestandig med 11 af de i alt 12 stemmer.

Der var enighed om at straffe både B og C med fængsel i 6 år.

For B, der på gerningstidspunktet kun var 17 år, var straffen imidlertid inklusiv 5 måneder fængsel fra nogle domme, han havde fået i mellemtiden.

Der var enighed om at straffe D med fængsel i 60 dage.

Afgørelsesdato

Dommen er afsagt af et nævningeting ved Retten i Glostrup den 28. marts 2023.

X ankede straks dommen til frifindelse.

B og C tog ikke straks stilling til ankespørgsmålet. D frafaldt anke.

X, B og C accepterede at forblive varetægtsfængslede under ankesagen.