Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

16 maj 2023

Retten i Glostrup

Dom for våbenlager og kokain i lejlighed i Ballerup

Dom afsagt: 15. maj 2023

To mænd på 23 og 26 år er dømt for at have besiddet adskillige skydevåben og ammunition og ikke under 7 kg kokain i den 26-åriges lejlighed i Ballerup

Sagen kort fortalt

Den 15. november 2021 standsede politiet en nu 23-årig mand i en bil. I bilen fandt politiet en pistol, der var ladt med skarpe patroner. Politiet ransagede den lejlighed, som manden netop havde forladt. I denne lejlighed fandt politiet yderligere 10 skyde­våben, her­under en maskinpistol, samt store mængder ammunition, passende til skydevåbnene. I lejligheden fandt politiet også en mængde plastikemballage med kokain­rester.

Emballagen blev undersøgt på Retsmedicinsk Institut, og efter den samlede mængde emballage blev det vurderet, at der var tale om emballage fra 7 kilo kokain.

Den 23-årige mand og lejlighedens lejer, en 26-årig mand, blev varetægtsfængslet.

De blev begge tiltalt for at havde været i besiddelse af våbnene i lejligheden. De blev også tiltalt for at have været i besiddelse af ikke under 7 kg kokain i tiden frem til anholdelsen.

Den 23-årige nægtede sig skyldig. Han bekræftede, at han kom i lejligheden efter aftale med den 26-årige, og at han nogle dage forinden havde opdaget, at der var våben i lej­lig­heden. Han forsøgte derfor at få nogen til at fjerne våbnene. Han kendte ikke noget til kokain, men forklarede, at han havde set, at der var meget skrald og emballage i lejligheden, og at han havde været i færd med at rydde det op.

Den 26-årige nægtede sig også skyldig. Han forklarede, at han havde ladet den 23-årige komme i lejligheden, at han selv opholdt sig mest hos en ven og sin kæreste. Da han ikke havde en ekstranøgle, havde han bare ladet sin nøgle til lejligheden ligge i et ulåst elmålerskab uden for lejligheden. Han havde godt bemærket, at hans lejlighed blev brugt af nogen, der rodede den til. Han havde også bemærket, at der lå kokain­rester på hans sofabord. Han havde ikke foretaget sig noget i den anledning. 

Dommens resultat

Retten fandt begge de tiltalte skyldige i at have været i besiddelse af våbnene og de 7 kilo kokain.

For så vidt angår den 23-årige lagde retten bl.a. vægt på, at han i dagene inden an­holdelsen havde fotograferet adskillige af våbnene med sin telefon, og at han umid­delbart inden anholdelsen, mens han var i lejligheden, havde en korrespondance via sin telefon, hvor det blandt andet blev aftalt, at han skulle lægge en pistol klar til afhent­ning. Med hen­syn til kokainen lagde retten bl.a. vægt på noter og billeder, der var fun­det på hans telefon, der viste handel med euforiserende stoffer, herunder to fotos af 50 gram kokain på en vægt.

Retten fandt det i øvrigt bevist, at den 26-årige stillede sin lejlighed til rådighed, selvom han vidste, at den blev anvendt til et kriminelt formål. Han kom således fortsat selv i lejligheden og fortsatte med lægge nøglerne tilgængeligt fremme, selvom han efter sin egen forklaring havde set, at lejligheden blev anvendt af andre. Retten fandt, at lejlig­heden helt åbenbart bar præg af, at den blev anvendt til opbevaring af kokain og lagde i øvrigt vægt på, at der på flere af våbnene, herunder på patroner i et magasin, som sad i en pistol, og på aftrækkeren på en anden pistol, var dna, som med den højeste grad af sand­syn­lighed stam­mede fra den 26-årige.

Straffen for den 23-årige blev fastsat til fængsel i 11 år. Straffen for den 26-årige blev fastsat til 9 år. Retten lagde ved fastsættelsen af straffene vægt på antallet af skyde­vå­ben, herunder at der bl.a. var tale om en maskinpistol, og tilhørende ammunition, og til mængden af kokain. Retten bemærkede bl.a., at den 23-årige havde en mere aktiv rolle i forholdene, ligesom han havde haft en pistol med skarpe patroner i sin bil ved anholdelsen.


Sagen var en nævningesag. Dommere og nævninger var enige om afgørelsen vedrørende de tiltaltes skyld.

Med hensyn til straffens udmåling blev denne fastsat efter stemmeflertallet.

Begge de tiltalte har valgt at anke dommen til frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 15. maj 2023.