Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

29 jun 2023

Retten i Glostrup

45-årig far dømt for mishandling og overgreb mod sine børn

Dom afsagt: 29. juni 2023

En 45-årig mand blev straffet for gennem fire år i perioder jævnligt at have udsat sine 4 børn for vold og for at have optrådt groft blufærdighedskrænkende over for sine to ældste døtre

Sagen kort fortalt

I foråret 2018 flyttede den tiltalte 45-årige mand sammen med sin hustru og deres tre døtre, hvoraf den ældste da var 12 år, samt deres to sønner. til udlandet. Her opholdt familien sig, indtil den tiltalte sammen med de to ældste døtre og de to sønner i foråret 2022 tog tilbage til Danmark. Den tiltalte var i løbet af de fire år i perioder tilbage i Danmark for at arbejde. 

Kort efter tilbagekomsten i foråret 2022 gik de to ældste døtre til myndighederne og oplyste, hvad der skulle være sket under opholdet i udlandet. Det medførte, at tiltalte i august 2022 blev anholdt og sigtet samt siden tiltalt for at have udsat både hustruen og de fire ældste børn for vold, de to ældste døtre for grove blufærdigheds­kræn­kel­ser og de fire ældste børn for psykisk vold.

Desuden blev han tiltalt for at have berøvet børnene friheden ved at tage dem med til udlandet og tilbageholde dem der mod deres vilje. Endelig blev han også tiltalt for over­trædelse af straffelovens § 215 a om forældre, der sender deres børn til udlandet, hvor de på grund af manglende omsorg risikerer alvorlig skade på sundhed og udvikling.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte i de perioder, hvor han var sammen med familien, hav­de udøvet vold mod hustruen og de fire ældste børn så tit, at der samlet var tale om mishandling, og at han i relation til tre af børnene også havde gjort sig skyldig i psykisk vold.

Retten fandt desuden tiltalte skyldig i blufærdighedskrænkelse over for de to ældste døtre, i forhold til den ældste datter blandt andet en meget grov form for blufærdigheds­kræn­­kelse. Han blev også fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 215 a.

Derimod blev han frifundet for frihedsberøvelse, idet det er et led i forældremyndig­he­d, at forældrene kan bestemme, hvor de mindreårige børn skal opholde sig.

Straffen blev fastsat til fængsel i 3 år.  

Dommerne og nævningerne var enige om straffens fastsættelse. Der blev særligt lagt vægt på, at den 45-årige allerede var tiltalt og senere blev dømt for vold mod børnene, da familien i 2018 flyttede til udlandet. Her fortsatte han med at udøve vold mod bør­nene. Dette anså retten for en særdeles skærpende omstændighed. Derudover lagde retten vægt på overtrædelsen af straffelovens § 215 a, og på at det samlede forløb havde medført alvorlig skade på specielt de ældste døtres sundhed og udvikling.

Tiltalte havde været varetægtsfængslet fra sin anholdelse den 23. august 2023 og blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 29. juni 2023.