Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

02 jun 2023

Retten i Glostrup

Mand dømt for grooming

Dom afsagt: 30. maj 2023

En nu 31-årig mand er dømt for at blufærdigheds- krænke 25 piger i alderen 10 til 16 år, som han havde fået kontakt med over sociale medier. Han blev også dømt for at besidde børneporno, for ulovlig tvang og for uberettiget at have filmet en del af pigerne

Sagsnummer: SS 15270/2022

Sagen kort fortalt

Den nu 31-årige mand fra Taastrup havde i perioden fra 2020 til 2022 gennem de sociale medier Snapchat, Google Meet og TikTok opnået kontakt med 25 piger i alderen fra 10 til 16 år, hvor han udgav sig for at være en 14-årig dreng. Han fik mange af pigerne til at udvise seksuel adfærd af forskellig karakter på Google Meet og filmede dette uden pigernes viden. Herefter truede han pigerne med at ville videregive filmene til familie eller venner og tvang dem herved til yderligere og mere eksplicit seksuel adfærd.

Sagen opstod, da en af pigernes forældre politianmeldte forholdet. Politiet foretog ransagning af mandens telefoner og fandt beviser for, at han havde været i kontakt med en række andre piger og var i besiddelse af store mængder børneporno.

Manden blev tiltalt for at have blufærdighedskrænket 25 piger, hvoraf de 20 var under 15 år gamle, og hvoraf det var lykkedes politiet at identificere 21 af pigerne. Han blev ligeledes tiltalt for ulovlig tvang, besiddelse og udbredning af børneporno og for uberettiget at have filmet pigerne. Sagen omfattede i alt 81 forhold.

Den 31-årige tilstod i det væsentligste 80 af forholdene, idet han dog ikke kunne erkende at have delt filmene med andre.

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag ved Retten i Glo­­strup. Sagen blev behandlet for delvist lukkede døre, da retten fandt, at sagens behandling i et offentligt retsmøde ville udsætte pigerne for en unødig krænkelse.  

Dommens resultat

På baggrund af navnlig den 31-årige mands forklaring og ransagningsfundene på mobiltelefonerne, fandt retten ham skyldig i overensstemmelse med hans tilståelse.

Straffen blev fastsat til fængsel i 2 år.

Den 31-årige mand fik samtidig et forbud mod indtil videre at kontakte børn under 18 år på internettet eller lignende systemer.

Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på adfærdens langvarige og systematiske karakter, grovheden af blufærdighedskrænkelserne og pigernes unge alder, samt at den 31-årige mand ved at udgive sig for en anden havde vildledt pigerne og misbrugt deres tillid. 

Retten tilkendte 18 af de forurettede piger en krænkelsesgodtgørelse fra 5.000 kr. til 25.000 kr.

Den 31-årige mand vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Den 31-årige blev varetægtsfængslet efter dommen. Han har kæret dette til Østre Landsret.