Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

11 mar 2024

Retten i Glostrup

67-årig mand idømt fængsel i 12 år og udvisning for bestandig

Dom afsagt: 11. marts 2024

Ved et drikkelag i en lejlighed i Brøndby Strand blev en 41-årig mand dræbt med køkkenkniv og en nu 41-årig kvinde udsat for blufærdighedskrænkelse.

Sagsnummer: SS 5935/2023
Sagen kort fortalt

Den 26. november 2022 kl. 10.50 ankom politi og ambulancefolk til en lejlighed i Brøndby Strand, hvor en 41-årig mand lå stærkt blødende efter at være tildelt i alt 20 stik- og snitsår i blandt andet hjerte og lunger. Manden afgik umiddelbart efter ved døden. I lejligheden var der fire andre personer til stede – en kvinde og tre mænd, herunder den nu 67-årige tiltalte. Kvinden var blevet skåret i halsen, men var uden for livsfare. De var alle stærkt berusede.

En af de tilstedeværende, en nu 43-årig mand, havde ringet 112 tre gange, indtil han opfattede, at hans opkald blev besvaret af alarmcentralen.

Den 67-årige blev tiltalt for drab, jf. straffelovens § 237.

Under efterforskningen blev politiet bekendt med en video, optaget samme morgen på den 43-åriges telefon. På baggrund af denne video blev den 67-årige også tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, jf. straffelovens § 216, stk. 1, jf. § 225, samt blufærdighedskrænkelse, jf. straffelovens § 232, mod kvinden.

Den 67-årige nægtede sig skyldig i både drab, voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

Dommens resultat

Nævningetinget har afsagt skyldkendelse og dom den 11. marts 2024.

I retten afgav de i lejligheden tilstedeværende forklaring og derudover blev bl.a. optagelse fra alarmopkaldene afspillet.

På baggrund af de tilstedeværendes forklaringer lagde retten til grund, at der i lejlig­heden havde været et heftigt drikkelag hele natten, og at den 41-årige mand uden varsel pludselig havde skåret kvinden i halsen med en køkkenkniv.

Den 67-årige forklarede i retten, at han fik kniven fra den 41-årige, hvorefter han tildelte ham to knivstik i nødværge, men at han ikke havde noget at gøre med de resterende 18 stik- og snitsår. 

Det var under sagen et bevistema, om der var andre end den 67-årige, der stak den 41-årige. Det var også et bevistema, om der var tale om nødværge.

På baggrund af optagelserne fra alarmopkaldene og på baggrund af vidneforklaringerne afviste retten, at der kunne have været andre end den 67-årige, der havde stukket den 41-årige.

Retten afviste desuden, at knivstikkene var foretaget i nødværge, men fandt henset til den samlede situation med det forudgående fuldstændig umotiverede angreb på kvinden og den efterfølgende tumult mellem den 41-årige og den 67-årige, at de første to-tre knivstik var straffri efter bestemmelsen i straffelovens § 13, stk. 2, om nødværge in exces, mens det samlede antal knivstik gik langt ud over grænserne for straffri nødvær­ge efter § 13, stk. 2.

Med disse bemærkninger fandt retten den 67-årige skyldig i drab, jf. straffelovens § 237.

På baggrund af videosekvensen fra den 43-åriges telefon lagde retten til grund, at den 67-årige havde blufærdighedskrænket kvinden ved bl.a. at have befølt hende inden for hendes bukser, mens hun lå på siden på en sofa med ryggen til. På baggrund af kvindens forklaring afviste retten den 67-åriges forklaring om, at han og kvinden var kærester, og at hun havde samtykket til handlingerne. Retten lagde endvidere til grund, at kvinden havde været ude at stand til at modsætte sig på grund af træthed og beruselse.

Kvinden havde ingen erindring om episoden. Retten fandt, at der ikke på baggrund af videooptagelsen eller forklaringerne i øvrigt var bevis for, at den 67-årige var skyldig i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Retten fandt derfor i dette forhold alene den 67-årige skyldig i blufærdighedskrænkelse, jf. straffelovens § 232.

Alle nævninger og dommere var enige om resultatet.

Alle nævninger og dommere var enige om at fastsætte straffen til fængsel i 12 år og udvise tiltalte af Danmark. Der blev afgivet 10 stemmer for udvisning med indrejseforbud for bestandig og 2 stemmer for udvisning med indrejseforbud i 6 år.

Tiltalte har anket dommen med påstand om frifindelse subsidiært formildelse.