Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

03 jun 2024

Retten i Glostrup

29-årig polsk mand idømt 6 års fængsel

Dom afsagt: 3. juni 2024

Den 2. juni 2023 tidligt om morgenen blev en 40-årig polsk mand fundet død i et hus i Albertslund af de andre beboere i huset. Et nævningeting ved Retten i Glostrup har i dag fundet det bevist, at manden døde af sine kvæstelser efter at være blevet udsat for grov vold af en af beboerne i huset.

Sagsnummer: 11402/2023

Sagen kort fortalt

Både tiltalte og afdøde boede i et hus i Albertslund, hvor der boede flere udenlandske arbejdere, som lejede hver deres værelse i huset. Tiltalte har arbejdet i Danmark i 2½ år. Tiltalte kom hjem til huset lidt efter kl. 23 om aftenen den 1. juni 2023. Retten fandt det bevist, at tiltalte herefter udsatte nu afdøde for vold først på 1. sal i huset, hvorefter afdøde faldt eller blev trukket ned ad trapperne, hvorefter volden fortsatte i husets stueetage. Afdøde blev fundet af andre beboere i husets entré næste morgen. Motivet til volden var ukendt, da tiltalte forklarede, at han var gået i seng, da han kom hjem den aften og sov til næste morgen, hvor han blev vækket af politiet. Tiltalte blev fundet skyldig i den rejste tiltale blandt andet på grund af blod på tiltaltes tøj, der med den højeste grad af sandsynlighed stammede fra nu afdøde, forklaringer fra de andre beboere og retsmedicinerens konklusion om, at afdøde havde 56 friske læsioner i hovedet og på kroppen, hvilke læsioner er karakteristiske ved vold og fald, og at dødsårsagen må antages at være en påvist blodansamling under den hårde hjernehinde og følgerne heraf.

Tiltalen var legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge efter straffelovens § 246, jf. § 245.

Tiltalte nægtede sig skyldig.  

Dommens resultat

Retten fandt det bevist at tiltalte var skyldig.

På den baggrund nåede retten frem til, at tiltalte skulle idømmes 6 års fængsel og udvises af Danmark for bestandigt.

Anklagers påstand om straf var fængsel i 7 år og udvisning for bestandigt.

Efter tiltalte ved skyldkendelse afsagt den 3. juni 2024 blev fundet skyldig, var forsvarerens påstand rettens mildeste dom med fængsel i ikke over 4-5 år.

Sagen var en nævningesag og nævninger og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte at anke dommen med påstand om frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 3. juni 2024.

Tiltaltes forsvarer i sagen var advokat Andro Vrlic.

Anklager i sagen var anklager Cecilie Hansen.