Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

10 jun 2024

Retten i Glostrup

30-årig mand idømt forvaring for drab på den 35-årige Louise Borglit.

Dom afsagt: 10. juni 2024

Den nu 30-årige mand blev fundet skyldig i den 4. november 2016 med knivstik at have dræbt den 35-årige Louise Borglit, der gik tur med sin hund i Elverparken. Optagelser af samtaler mellem den 30-årige og en infiltrator - en PET-agent - i et fængsel blev anvendt som et bevis i sagen.

Sagsnummer: SS13311/2022

Sagen kort fortalt

Den 35-årige Louise Borglit blev den 4. november 2016 fundet livløs i Elverparken i Herlev og blev umiddelbart efter erklæret død. Ved gerningsstedsundersøgelsen blev i græsset ved hendes side fundet hendes afskårne næse. Af vold blev der fundet 11 stiklæsioner, herunder i brystkassen og på rygsiden med en stikdybde på op til mindst 20 cm. Stikkene havde ramt vitale organer, blandt andet hjertet og højre lunge og hendes næse var afskåret.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte var en af flere mistænkte og blev afhørt af politiet i november 2016 og igen to gange i 2018.

Gerningsvåbenet er aldrig blevet fundet, og der har ikke været tekniske beviser i form af fingeraftryk, dna og teleoplysninger, der knyttede tiltalte til drabet på Louise Borglit i Elverparken.

I 2020 havde politiet fortsat fokus på tiltalte som mulig gerningsmand til det uopklarede drab på Louise Borglit. Politiet og anklagemyndigheden traf herefter som led i efterforskningen beslutning om infiltration ved at indsætte en PET-agent ”Frank” i Enner Mark Fængsel, hvor tiltalte da var indsat til afsoning af en fængselsstraf for bl.a. et forsøg på manddrab mod en tidligere kæreste, begået i december 2018.

Højesteret har i kendelse af 14. maj 2024 udtalt bl.a., at infiltrationen var saglig og proportional, og at alle video- og lydoptagelser kan anvendes som bevis i straffesagen.

Dommens resultat

Alle nævninger og dommere var efter bevisførelsen enige om, at den nu 30-årige mand var gerningsmanden til knivdrabet på Louise Borglit, og at han havde forsæt til at dræbe Louis Borglit, som han den 4. november 2016 mødte tilfældigt i Elverparken, og som han ikke kendte. Han blev derfor fundet skyldig i drab efter straffelovens § 237. Der blev lagt vægt på den samlede bevisførelse, herunder de afgivne vidneforklaringer om signalementet på gerningsmanden, beskrivelsen af den dengang 23-årige mand og hans ageren og udtalelser i tiden omkring og efter gerningstidspunktet sammenholdt med oplysninger fra Psykiatrisk Center Ballerup, hvortil han henvendte sig få dage efter drabet, og hvor personalet mistænkte, at han kunne være gerningsmand til drabet.

Endvidere blev der lagt vægt på indholdet af de optagne samtaler mellem den i dag 30-årige mand og den hemmelige PET-agent, ”Frank”, som politiet havde indsat i fængslet, hvor tiltalte i 2020 afsonede dommen for bl.a. drabsforsøg mod den tidligere kæreste. Endelig blev der lagt vægt på agenten ”Franks” forklaring i retten om disse samtaler.

Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte var klar over at Louise Borglit var gravid.

Anklagerens påstand om straf var, at tiltalte skulle idømmes fængsel på livstid, subsidiært forvaring.

Den 30-årige mand blev idømt en forvaringsdom. Dommerne lagde vægt på sagens karakter og Retslægerådets indstilling herom.

Sagen var en nævningesag og dommerne var enige om afgørelsen.

Tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 10. juni 2024